Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.

Taustaa2 -kirjan artikkeleita

E Esipuhe
Taustaa 2 - Kehitysopin kulisseista
L Lukijalle
Taustaa Taustaa-kirjoituksille, alkusanat
A Asiahakemisto
Etsi tiettyä asiakokonaisuutta eri aihepiireittäin
1 Tarina ja todistusaineisto
Näin mielikuvitustarinasta muotoutuu tieteellinen totuus.
2 Hämäystä ja harhailua
Älyn etsiminen avaruudesta on kiinnostavaa, mutta kallista.
3 Hyvin valmisteltu valtaus
"Apina-oikeudenkäynnistä sekä uskotteluihin ja väärennöksiin perustuvasta maailmankuvan rakentamisesta
4 Kehitysopista käenpoikanen
Elämänkatsomuksen muodostumiseen voidaan vaikuttaa parhaiten kouluopetuksen kautta - siksi opetuksen sisällöstä taistellaan.
5 Romahtaako kehitysoppi kuin kommunismi?
Evoluution epätieteellisyydestä kertovat varoitustarrat koulukirjoihin.
6 Usko makroevoluutioon
Lajien välisiä kehitysvaiheita ei koskaan ole löydetty. Miksi kehitystarinoihin on haluttu uskoa?
7 Evoluutio-sanalla sekoitellaan käsitteitä
Tuhansien vuosien ajan harjoitettu rodunjalostus (mikroevoluutio) osoittaa, että muutokset pysyvät lajin sisällä. Uusia lajien välimuotoja (makroevoluutio) ei ole koskaan löydetty, eikä niitä ole pystytty tuottamaan.
8 Kehityspuusta kasvoi tippaleipä
Alkuräjähdys, alkulima ja elämän uskotusta kehittymisestä piirretty eliölajien sukupuu jäämässä aikansa ihmeellisten uskomusten joukkoon.
9 Peittyykö valhe väärennöksellä?
Isoilla kirjaimilla ja suurilla kuvilla esitetty valhe jää elämään totuutena kun sitä ei kumota. Onko oveluus evoluution elinvoimaa?
10 Väheneekö viisaus?
Elämän rakennusohjeet ja DNA:n sisältämä tiedonsiirtojärjestelmä ovat elävässä solussa ylivertaiset ihmisen kehittämään digitaaliseen tekniikkaan verrattuna
11 Tietoa myös siitä mistä, oppikirjat vaikenevat
Tieteelliset tosiasiat eivät tue kehitysopillisia uskomuksia. Kymmenien alan asiantuntijoiden n. 15 vuoden tutkimustyön tulokset nyt myös suomeksi hyvin kuvitetun kirjan muodossa.
12 Biologian oppikirjan mukaan ihminen on yksi simpanssilaji
Elävän solun rakennusohjeen DNA:n avaaminen geenikartan muodossa antaa välähdyksen tavoin näytön taustalla olevan Luojan älykkyyden suuruudesta ja oppikirjoissa olevien väärennösten julkeudesta.
13 Kärpäsestä mutaatiolla härkänen
Mitä maailman eniten tutkitulla eliöllä yli 70 vuoden aikana tehdyt kokeilut todistavat muutaatioiden merkityksestä evoluution alkuvoimana?
14 Tiedemiesten pelko toteutui
Uskomusten muuttuminen tieteen taustauskoksi on nyt tosiasia myös Suomen yliopistoissa.
15 Maakerrosten iänmäärityksestä
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa I.
Kiven ikä määritellään sen sisällä olevan fossiilin iällä, jonka ikä määritellään sen kiven iällä, jonka sisällä se on - näin toimii ikämäärityksessä käytetty kehäpäättely.
16 Kiven ja maapallon iän määrityksestä
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa II.
Miten pitoisuus muutetaan ajaksi ja miten on käynyt ikään liittyvien testimittausten?
17 Radiohiilen sopivuus ajan mittaukseen
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa III.
Maapalloa ympäröivän magneettikentän voimakkuuden ja heikkenemisen vaikutuksesta ikäarvioihin.
18 Jos miljoonat vuodet olisivat totta
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa IV
Luonnon omat todisteet kertovat sen nuoresta iästä.
Ne eivät tue kehityksen vaatimia miljoonia vuosia.
19 Ristiriitoja ajan määrittelyssä
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa V
Luotetaanko luonnosta saatuihin arviointeihin vai
muokattaviin mittarilukemiin?
20 Miksi keksittiin miljoonat vuodet?
Ikäarvioita ja miljoonia vuosia - osa VI
Kumoukselliset aatteet ja halu irrottautua kirkon opin vaikutusvallasta
loivat otollisen pohjan uudistetulle ateistiselle luonnonselitykselle.
21 Yhteensovitetuista tarinoista kehittyi ateistinen uskonto
lintuIkäarvioita ja miljoonia vuosia - osa VII
Öljypuun oksa tärkeänä todisteena Raamatun ilmoittamaa tuhoisaa vedenpaisumusta vastaan.
22 Räjähdyskö synnytti ajan, aineeen ja elämän?
Alkuräjähdystä, kaiken syntyä ja elämän kehitystä ei tieteellisin menetelmin voida todistaa. Luonnonlakien vastaiset olettamukset hyväksytään, koska ne tukevat kehitysopin näkemyksiä.
23 silmaTietokoneohjelmalla luotu silmä
Näköaisti on kehittynyt vaiheittain hitaan kehityksen kautta väittää tunnettu kehitysopin puoltaja Richard Dawkins. Todisteeksi hän esittää tietokone- ohjelmaa, jolla silmä kehittyy vaivatta ja nopeasti.
24 Miksi prof. Rickhard Dawkins valehteli?
Onko väärien tietojen antaminen tieteellisessä todistelussa sallittua silloin, kun ne esitetään "yhteisen edun nimissä"?
25 Väittämiä valaista
Kehitysopin kertomuksista ehkä mielikuvitusta kiehtovin - lähes sadunomainen - on valaan kehitystarina, jota oppi- ja tiedekirjoissa esitetään tieteellisenä totuutena.
26 Todistajina trilobiitit
trilobiittiMitä tarkempaa tietoa elämän yksityiskohdista saadaan tutkijoiden käyttöön sitä kiivaammaksi käy väittely elämän alkuperästä ja eliöstön kehityksestä.
27 Kuollut valas ja fossiilit
Virallinen totuus muutetaan enemmistön mielipiteiden mukaiseksi
28 Onko isossa päässä enemmän järkeä kuin pienessä?
Onko kaikki asteittaisen kehityksen tulosta vai toimiiko kasvi- ja eläinkunta luojan suunnitelmien mukaan kukin omalla paikallaan luomakunnassa? Tämä on kiihtyvän riidan ja väittelyn aihe eri puolilla maailmaa. Keskustelu kuumenee sitä mukaan mitä enemmän kertyy tietoa elämän perusrakenteista ja niiden monimutkaisuudesta.
29 Kopiointivirheistä ei synny toimivaa yhteisöä
Ihmisen aivojen kasvaminen ja sen seurauksena yhteisö- ja yhteiskuntaelämän kehittyminen, tuodaan usein esille evoluution suurimpana saavutuksena. Kehitysopin uskonnollisen luonteen vuoksi on ollut tärkeää saada vaikuttavat tahot hyväksymään kehitysopin mukainen historian tulkinta ja samalla hyväksymään oma itsensä kehittyneen yhteisön jäsenenä, sen korkeimpana asteena. Kun usko kehitysoppiin on saatu aikaan, on helppo selittää menneet ja nykyiset tapahtumat tämän filosofian pohjalta.
30 Mielikuvitusta ja miljoonia vuosia
Kehitysteoria on joustava. Sen sisältöä voidaan jatkuvasti muutella. Tätä etua käyttävät hyödyksi ne, jotka muovaavat ihmisen hitaan kehityshistorian aina uudella tavalla.
31 Syvällä maan uumenissa säilynyt salaisuus
Maaperän radioaktiivisten aineiden hajoamisvaiheita on pidetty tärkeimpinä todisteina maapallon miljardeja vuosia pitkästä iästä. Hajoamisen tuloksena syntyvää helium -kaasua ei kuitenkaan ole ilmakehästä löytynyt. Ilmakehän helium-pitoisuus onkin vahva todiste maapallon nuoresta iästä. Ristiriita näiden kahden todisteen välillä on pitänyt jännitettä yllä jo yli 50 vuotta.
32 Universumi uusiksi vaikka huijaamalla
Tiedemiehet, jotka loivat käsitteet alkuräjähdys, aineen synty ja maailmankaikkeuden kehitys, ovat siirtyneet sivuun tai kuolleet. Nykyisetkin tutkijat haluavat kuuluisuutta ja omat nimensä tieteen historiaan. Nyt taistellaan siitä, kuka tai ketkä saavat kunniaa ja mainetta uuden universumin syntyyn liittyvän teorian keksimisestä. Uusi totuus tullaan valitsemaan useiden vaihtoehtojen joukosta "huutoäänestyksellä".
33 Kiraalisuus kuuluu elämän ihmeisiin
Naturalistisen maailmankatsomuksen omaavien mielestä elämää syntyy aina, kun luonnon olosuhteet ovat sen synnyn kemialle otolliset. Mutta miten, minkälaisissa olosuhteissa ja millainen kuollut kemiallinen seos muuttuu eläväksi, itsenäiseksi ja lisääntyväksi järjestelmäksi? Biologian oppikirjat opettavat, että elämän ilmestyminen on luonnossa vaikuttavien lakien mukainen sattumanvarainen prosessi. Tästä esitetään todisteiksi mm. elämän synnyn teoreettisia malleja ja Millerin kuuluisissa kokeissa aikaansaatuja elämän rakennusaineita.
34 Miljardeista vuosista miljoonasosiin
Maailmankaikkeutta pohtiva kosmologia on nostanut itsensä arvostettujen tieteenalojen joukkoon saadessaan käyttöönsä uudenaikaiset mittalaitteet, tietokoneet ja avaruusluotaimet. Nyt filosofiset mietiskelyt kaiken synnystä ja kehityksestä voidaan esittää numeroina ja värikkäinä kuvasarjoina. Kesäkuussa 2001 laukaistu MAP-luotain mittaa avaruudesta erilaisia asioita neljän kuun mitan päässä maasta kuun takana ja lähettää tietokoneille mittalaitteiden antamia lukuarvoja, joiden avulla kosmologit kirjoittavat maailmankaikkeuden syntyhistorian ja tulevaisuuden jälleen uudelleen.
35 4500 vuotta sitten kuvitettu luomiskertomus
Raamatun alkukertomukset ovat, nykyisten oppikirjojen mukaan, pienten paimentolaisheimojen keksimiä tarinoita, joita on tilanteen mukaan yhdistelty ja joita käyttäen mm. nainen on voitu alistaa miehelle. Siksi niillä ei ole mitään maailman tai ihmisen alkuperään liittyvää tieteellistä arvoa. Todellinen syy alkukirjoitusten hylkäämiseen on kuitenkin niiden sisällössä. Kaiken olevaisen ja ihmisen alkuperä, syntiinlankeemus, perisynti sekä vedenpaisumus vaikutuksineen, on perustana Jumalan ilmoitukselle Kristuksen lunastustyön välttämättömyydestä ja viimeisen tuomion merkityksestä. Siksi Jumalaa vastustavat tahot haluavat, että Raamatun ilmoitusta ei saisi pitää totuutena.
36 Melanismi ja menetetty maailmanmaine
Lähes 100 vuotta Darwinin Lajien Synty -kirjan julkaisun jälkeen oli kehitysopin omaksuneiden tutkijoiden keskuudessa mieliala muuttunut lähes epätoivoiseksi. Kehitysoppia tukevat todisteet puuttuivat edelleen. Kiivaiden ja laajojen maaperäkaivausten tuloksena oli käytettävissä valtavat määrät fossiileja. Niiden joukosta ei ollut kuitenkaan löytynyt ainuttakaan välimuotoa, jolla vaiheittainen kehitys olisi voitu osoittaa. Päinvastoin. Alimmissa kerrostumissa olivat kaikkien tunnettujen eläinkunnan pääjaksojen edustajat jo edustettuina. Toinen pettymyksen aihe oli se, ettei yhtään käytännön tapahtumaa luonnonvalinnasta oltu havaittu. Rodunjalostuksesta ja lajien koon vaihtelusta sekä lajien välisestä nahistelusta oli yllin kyllin esimerkkejä. Kuitenkin varsinaiset luonnon valintaan liittyvät käytännön näytöt puuttuivat. Tutkijoiden usko luonnonvalintaan ja kaiken kehittymiseen olikin jo hiipumassa vaikka oppi mutaatioiden merkityksestä lajin sattumanvaraiseen muuttumiseen, oli antanut aatteelle väliaikaisesti lisää elinvoimaa.
37 Sokein on se, joka ei halua nähdä, Samankaltaisuudet I
Kehitysopin mukaan yhteisen alkuperän vuoksi eläinten rakenteissa on samankaltaisuuksia, joita voidaan käyttää todisteina yhteisestä alkuperästä. Näin tieteellisen tuntuisesti, kehäpäättelyn menetelmin, on kehitysoppia markkinoitu jo yli 150 vuotta.
38 Venyvä tieteellinen totuus, Samankaltaisuudet II
Kehitysteorian nopea leviäminen aiheutti alusta lähtien sen taustavoimille pulmia. Kukaan ei pystynyt osoittamaan mekanismia, joka olisi saanut aikaan kehitysilmiön. Myös käytännön todisteet puuttuivat. Uskottiin, että jo lähitulevaisuudessa saadaan tieteellistä näyttöä Darwinin väitteiden tueksi. Tämä usko on elänyt jo lähes 150 vuotta.
39 Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa
On ollut järkyttävää havaita, että yli sadan vuoden ajan suuret kansainväliset poliittiset liikkeet, satoja miljoonia ihmishenkiä vaatineet luokkataistelut, sisällissodat, kansanmurhat ja etniset puhdistukset sekä koko sivistynyttä maailmaa muuttaneet uskomukset miljoonine abortteineen, ovat perustuneet uskomuksiin, joilla ei ole ollut totuuspohjaa.
40 Toiveita ja tyhjyyttä
Voimme vain kuvitella niitä motiiveja, houkutteita ja pakotteita, joita on jouduttu käyttämään yli 100 vuoden aikana, kun kehitysoppiin perustuvaa naturalistista maailmankuvaa on vyörytetty yhteiskunnan eri hallintotasoille. Vakavasti tutkimustuloksiin suhtautuneet vastustivat tätä kehitystä koska tiesivät, että tieteellisten tosiasioiden hylkääminen ja olemattoman varaan rakentaminen johtaa ennen pitkää kestämättömään tilanteeseen. Ne yliopistot, koululaitokset, kirkot ja poliittiset liikkeet, jotka uskoivat kehitysopin tieteelliseksi totuudeksi, joutuvat nyt tosiasioiden pakottamina toteamaan, että kehitysopin tueksi rakennettujen kulissien takana on ollut vain toiveita ja tyhjyyttä.
41 Solu, toimiva kokonaisuus
Evoluutiota tukevien todisteiden olemassaoloa on yli sadan vuoden ajan siirretty tulevien löytöjen ja tutkimusten varaan. Nyt tutkitaan perimän merkitystä ja solunsisäistä toimintaa, muokataan geenejä ja tuotetaan bakteereissa lääkeaineita. Mutta todisteita kehitysopin puolesta ei ole vielä löytynyt. Kuinka kauan etsitään, ennen kuin tunnustetaan, että tiede ei tue Darwinin alulle panemia uskomuksia?
42 Maailmankuva + Mittaustulos = Moraali?
Kuinka paljon tutkijan maailmankuva voi vaikuttaa tutkimusmenetelmien valintoihin, saatuihin tuloksiin ja niiden tulkintoihin? Voiko tutkimustuloksen mitätöidä sillä perusteella, että se ei vastaa ennakko-oletuksia? Julkaistaanko vain sellaisia tutkimustuloksia, jotka vastaavat tutkijoiden tai tutkimusten tilaajien toiveita? Nämä kysymykset tulevat voimakkaasti esille nyt, kun tutkijoiden käyttöön saadaan jatkuvasti uusia todisteita maapallon ja universumin synnystä ja näihin liittyvistä ikälaskelmista.
43 Sukupuolierot ja tasa-arvo
Kehitysopin mukaan naisen kehitysvaihe on miehen ja apinan välissä. Onko nainen siis se kauan etsitty puuttuva rengas?
44 Kultainen leikkaus - luojan koodi luonnossa
Mikä on kaunein ja sopusuhtaisin, muotoihin, muodostelmiin, rytmiin ja tiloihin liittyvä suhde, joka esiintyy kaikkialla luonnossa, sen mikro- ja makromaailmassa, avaruuden ilmiöissä ja maailmankaikkeuden suhteissa? Tämä suhde on kiinnostanut rakentajia, muotoilijoita (käsityöläisiä), kuvantekijöitä, säveltäjiä sekä filosofeja, tähtitieteilijöitä ja matematiikan saloja tutkivia tiedemiehiä jo tuhansien vuosien ajan.