Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Asiahakemisto
Luvun numerosta avaat sen. Suluissa on kirjan sivunumero.


Avaruus ja maailmakaikkeus
Avaruusoliot ja niiden etsintäLuku 1 (s.28)
Elämän etsintää maan ulkopuoleltaLuku 2 (s.30)
Alkuräjähdys ja sen seurausten suhde luonnonlakeihin sekä aineen syntyyn liittyviä uskomuksiaLuku 22 (s.110)
Alkuräjähdyksen jälkien etsinnästä (antiaine)Luku 32 (s.150)
Alkuaineiden synnyn teorian ja käytännön pulmiaLuku 34 (s.160)
Big bang- olisiko alkuräjähdys mahdollinenLuku 22 (s.110)
Galaksien rakenteet muuttuvat tiedon lisääntyessäLuku 32 (s.150)
Kosmologiaan liittyvät perusteet saavat mielikuvituksellisia selityksiäLuku 37 (s.175) Luku 38 (s.178)
Ristiriitaisia oletuksia kosmologiaan liittyvistä ilmiöistäLuku 34 (s.158)
Kosmoksen tasalämpöisyys ja uusien teorioiden vahvistamiseksi mitatut lämpötilojen erotLuku 34 (s.159)
Marssilaisten (avaruusolioiden ) hyökkäys maahanLuku 2 (s.30)
Maailmankaikkeuden erilaisia syntyteorioita ja taustasäteilyjäLuku 32 (s.151)
Maailmankaikkeuden muuttuvat tunnusluvut (MAP)Luku 34 (s.158)
Punasiirtymät ja niihin liittyviä arvojaLuku 22 (s.112)
Puuttuvat elementit ja termodynamiikan vaikutus oletetussa alkuräjähdyksessäLuku 22 (s.112)
Pimeä aine ja pimeä energia - tukielementit alkuräjähdysteorialleLuku 34 (s.161)
Väittelyä ja syyttelyä alkuräjähdysteorian ympärillä sekä viidennen ulottuvuuden maailmankaikkeusLuku 32 (s.153)

Maailmankaikkeuden ja maapallon ikälaskelmia
Alfahajoamisen käyttö iän määrittelyssäLuku 16 (s.89)
Avaruuspölyn määrä ikälaskelmien pulmanaLuku 18 (s.95)
Auringon koon muutokset ja ikäpäätelmätLuku 18 (s.97)
Betahajoamien ja hiili-14 määrä ikäarvioissaLuku 17 (s.91)
Hiili-14 mittausmenetelmän kehittyminen ja uudet mittaustuloksetLuku 42 (s.194)
Radiohiilen kiertokulku ja ikäarviotLuku 17 (s.90)
Radiohiilimittausten ristiriitaiset mittaustuloksetLuku 17 (s.92)
DNA-rakenteen hajoamisen käyttö ikäarvioissaLuku 33 (s.157)
Fossiilien sisältämä hiili-14 todisteena nuoresta iästäLuku 42 (s.192)
Johtofossiili iän määrittelyssäLuku 15 (s.84)
Ikäarviointien ristiriitaisuuksiaLuku 16 (s.87)
Heliumin määrän merkitys maapallon iän arvioinnissaLuku 16 (s.89)
Ilmakehän heliumpitoisuus perustana ikälaskelmissaLuku 31 (s.146)
Ikäarviointien ennakko-oletusten aiheuttamat vääristymätLuku 42 (s.193)
Kosminen säteily ja sen vaikutus radiohiilen määräänLuku 17 (s.90)
Kuun pintakerros ja siitä tehdyt päätelmätLuku 18 (s.96)
Kuun etääntyminen maastaLuku 18 (s.97)
Kuolleen meren suolapitoisuus ja ikälaskelmatLuku 19 (s.100)
Luonnosta löytyvät ikämittaritLuku 19 (s.99)
Maaperän todistus maapallon iästäLuku 15 (s.81) Luku 31 (s.148)
Maapallon magneettisuuden muutokset ja ikäarviotLuku 17 (s.92)
Maapallon ja kiven iän laskentaperusteitaLuku 3 (s.32) Luku 16 (s.86)
Mihin tarvitaan miljoonien vuosien kehityskausia?Luku 20 (s.102)
Maaperästä saadut uudet tutkimustulokset eivät tue miljoonien vuosien kehityskausiaLuku 42 (s.192)
Stenon laki ja maakuoren ikäLuku 3 (s.72)
Radioaktiivisen isotoopin käyttö ikälaskelmissaLuku 16 (s.86)
Raamattu ikäarvioiden perustanaLuku 20 (s.102)
Radioaktiivien säteily ikälaskelmissaLuku 31 (s.146)
Solun kuolemisen jälkeen sen rakenne muuttuuLuku 33 (s.156)
Tuffien käyttö ikämittareinaLuku 19 (s.100)
Uraani 238 muuttuminen lyijyksiLuku 31 (s.146)
Valtamerien suolapitoisuus ikäarvioinnissaLuku 19 (s.101)
Zirconi -kiteiden sisältämän heliumin määrän ja radioaktiivisuuden äkillisten muutosten merkitys ikäarvioihinLuku 31 (s.148) Luku 42 (s.192)
Puiden vuosirenkaiden käyttö ikäarviointiinLuku 17 (s.93)

Elämän syntyyn ja kehitykseen liittyviä väittämiä ja uskomuksia
Monera -alkulima ja usko elämän itsestäänsyntymiseenLuku 8 (s.52) Luku 37 (s.175)
Voiko elämä olla aineeseen liittyvä ominaisuus?Luku 14 (s.78)
Materiaalin sisältämä informaatioLuku 41 (s.190)
Alkuelämä bakteereiden muodossa - kehitystapahtuman kiistellyt vaihtoehdotLuku 5 (s.40)
Elämä onkin syntynyt saven sisälläLuku 41 (s.188)
Ihmisen iturata ja ikuinen elämäLuku 14 (s.78)
Kemiallinen evoluutio ja elämän syntyLuku 14 (s.79)
Omenan kehityshistoria kahden teorian mukaanLuku 1 (s.24)
Voiko auringon energia synnyttää elämää?Luku 22 (s.113)
Ekojärjestelmän eheys ja monimuotoisuus - olisiko se voinut syntyä hitaan, vaiheittaisen kehityksen tietä?Luku 40 (s.185) Luku 43 (s.200)
Elämälle välttämättömän hiiliatomin itsestäänsyntyminen teoriassa ja käytännössäLuku 34 (s.161)
Kehitystapahtuman kiistellyt vaihtoehdotLuku 5 (s.40)
Mekanismia, jonka avulla laji kehittyisi toiseksi lajiksi, ei ole koskaan keksittyLuku 39 (s.180)
Charles Lyellin teorioiden vaatimat miljoonat kehitysvuodetLuku 20 (s.102)
Luonnonlakien vastainen kehitysideaLuku 22 (s.111)
Mikro- ja makroevoluution erotLuku 6 (s.42) Luku 7 (s.48)

Ihmisen alkuperään liittyviä oletuksia
Apina-oikeudenkäynti ja alkuihminenLuku 3 (s.32)
Alkunisäkäs ja aivojen kokoon liittyviä oletuksiaLuku 28 (s.134)
AlkuperäiskansatLuku 30 (s.134)
Gorillan kallo ja ihmisen alkumuotoLuku 30 (s.142)
Ihmisen väitettyjä fossiilitodisteitaLuku 9 (s.59)
Ihmisen esi-isätLuku 15 (s.82)
Homidien etsintääLuku 15 (s.84)
Alkuperäiskansoista kukkaroitaLuku 6 (s.44) Luku 30 (s.144)
Kinastelua ihmisen kehityshistoriastaLuku 30 (s.142)
Nainen on kehitysopin mukaan apinan ja miehen välinen puuttuva rengasLuku 43 (s.196)
Neekeri on kehitysopin mukaan lähempänä apinaa kuin arjalaista miestäLuku 43 (s.199)
Haeckelin rodunjalostusoppi ja arjalaisuusLuku 39 (s.182) Luku 43 (s.201)
Geenikartan julkaiseminenLuku 12 (s.68)
Ihmisen perimästä ja soluistaLuku 10 (s.61)

Ihmisrotujen ja sukupuolten eriarvoisuudesta
Kehitysopin mukaiset ihmisrotujen eriarvoisuudetLuku 39 (s.183)
Monismi-uskonto ja rotuhygienia (ihmisen rodunjalostus)Luku 39 (s.182)
Sukupuolten anatomiset ja elimelliset erot kehitysasteen määrittelyssäLuku 43 (s.197)
Naisen ja miesten aivojen kokoerot ja niistä johdetut kehitysopilliset päätelmätLuku 43 (s.202)
Naisiin kohdistuvat valintaperusteet kehitysajatuksen mukaanLuku 43 (s.198)
Naisten alistettu asema hyväksytään kehityksen seurauksenaLuku 43 (s.196)
Sosiobiologia ja sukupuolten eriarvoisuusLuku 43 (s.202)

Väärennökset ja huiputukset kehitysopin todisteina
Alkion kehitykseen liittyviä uskotteluja oppikirjoissaLuku 12 (s.71)
Abortin hyväksymiseen liittyy Haeckelin piirrosväärennöksetLuku 43 (s.202)
Haeckelin sikiöpiirroksetLuku 9 (s.58) Luku 36 (s.169)
Sikiön kehitysLuku 12 (s.70) Luku 39 (s.181)
Biologian kehitysoppiin perustuva opetus ja sen vaikutus nuorten maailmankuvan muodostumiseenLuku 36 (s.169)
Freudin perustama psykoanalyysi perustuu ihmisen eläimellisen taustan ja Haeckelin sikiöopin hyväksyntäänLuku 39 (s.183) Luku 43 (s.200)
Huiputusta sian hampaalla ja ihmisen kehitystarinallaLuku 3 (s.32)
Mutaatio-oppi oppikirjoissaLuku 13 (s.75)
Kehityksen todisteita oppikirjoissaLuku 23 (s.117)
Teollisuusmelanismi ja koivumittareiden oletettu kehittyminen luonnonvalinnan vaikutuksestaLuku 7 (s.50) Luku 36 (s.166)
Linnun kehityshistoria ja kärpäslätkätLuku 9 (s.56)
Sirkkujen nokan muodon muutoksen käyttö kehityksen todisteenaLuku 7 (s.50)
Oppikirjojen sisältämiä huiputuksiaLuku 3 (s.95) Luku 5 (s.43) Luku 6 (s.47) Luku 12 (s.69) Luku 36 (s.168 )
Väärennöksiä joita opetetaan tieteelisinä tosiasioinaLuku 24 (s.119)
Tieteellisten todisteiden mitätöintiLuku 37 (s.172)
Pasteurin todisteet elämän synnystä ja toimenpiteet tutkimustulosten kumoamiseksi Luku 24 (s.119)
Näköaistien kehitys sattumanvaraisten mutaatioiden kauttaLuku 23 (s.114)
Silmän kehitystä kuvaava tietokoneohjelma siitä syntynyt hälyLuku 24 (s.118)
Surkastumien puuttuminen valailtaLuku 25 (s.125)
Valaan kehitys vaiheittainLuku 6 (s.44)
Valaan surkastumista ja muista yksityiskohdistaLuku 11 (s.66) Luku 25 (s.122)
Tarinoita fossiilien syntytavoistaLuku 27 (s.132)
Väärennetty liskolintu ja tiedejulkaisun uskottavuusLuku 9 (s.56)

Elävän solun rakennusaineista ja toiminnasta
DNA -tiedoston korjausmekanismit ja varmistukset proteiinien valmistuksessaLuku 41 (s.190)
Aminohappojen ominaisuudet ja määrä elollisessa luonnossaLuku 33 (s.156)
Geenien koostumuksestaLuku 10 (s.62)
Ihmiset omat proteiinit ja niiden valmistusLuku 33 (s.157)
Kiraalisuus ilmiönä on elävän rakenteen tunnusmerkki sekä Millerin kokeiden tuloksistaLuku 33 (s.154)
Optisesti puhtaat solun rakennusaineetLuku 33 (s.155)
Solujen rakenne kehitysopin todisteenaLuku 8 (s.54)
Solun sisäinen toimintaLuku 41 (s.189)
Valkuaisaineen oletettu muistiLuku 39 (s.181)

Fossiileihin liittyviä uskomuksia
Fossiilien etsintäLuku 8 (s.54)
Luonnontieteellinen museo ja materialistinen maailmankuvaLuku 14 (s.78)
Harhaanjohtavaa tietoa tieteen nimissäLuku 27 (s.130)
Ennakko-oletusten vaikutus tutkimustuloksiinLuku 42 (s.192)
Trilobiitin merkillinen näköelinLuku 26 (s.126)
Silmän kaksoislinssi ja sattuman mahdollisuudetLuku 26 (s.128)
Fossiilien puuttuminen maakerrostumista ja ehdotus hyppäyksittäin etenevästä kehityksestäLuku 40 (s.184)
Kambrikauden eliöstön monipuolisuus todisteena kehitystä vastaanLuku 26 (s.126)
Kehityksen vaihtoehtoja eri tutkijoiden uskon mukaanLuku 29 (s.138)
Fossiilien sisältämä hiili-14 on todiste nuoresta iästäLuku 42 (s.192)
Hyönteisten ikä fossiilitodisteiden perusteellaLuku 18 (s.94)
Näköelimen rakenneLuku 23 (s.116)
Haaskansyöjien toiminta meren pohjassaLuku 27 (s.132)
Tyrannosaurus Rex ja luuytimen verisolutLuku 33 (s.157)
Kivettymissä olevista säteilyn jäljistäLuku 15 (s.82)

Mutaatiot jalostuksessa ja lajinkehityksessä
Perimän muuttumisen suuntaLuku 7 (s.49)
EläinjalostustaLuku 7 (s.51)
Mutaatioiden merkitys lajien kehityksessäLuku 13 (s.72) Luku 38 (s.178)
Radioaktiivinen säteily ja mutaatiotLuku 13 (s.75)
Onko mutaatioiden avulla synnytetty uusia lajeja?Luku 36 (s.166)
Mutaatioiden korjausohjelmaLuku 41 (s.190)

Maailmankuvan vaikutus tutkimustuloksiin ja ilmiöiden selityksiin
Aivopesua vai tiedettäLuku 11 (s.64)
Biologian kirjoihin varoitustarratLuku 5 (s.43)
Kehitysopin opetus USA:n kouluissa ja koulutuksen vaikutus maailmankuvan muuttumiseenLuku 4 (s.36)
Prinssi Charlesin radiopuheLuku 12 (s.68)
C. Darwinin ja C. Lyellin teorioiden yhteensovittaminenLuku 21 (s.106)
Voidaanko epäjärjestystä lisäämällä synnyttää järjestystä?Luku 22 (s.111)
Miten hätävalheesta kehittyy tieteellinen totuus (esimerkki)Luku 1 (s.22)
Kommunismin taustafilosofiaLuku 5 (s.42) Luku 39 (s.181)
Tutkimustulokset ja usko kehitysoppiinLuku 14 (s.78)
Kuoleman osuus evoluutiossaLuku 14 (s.78)
Valtataistelua fossiilien selittelyssäLuku 15 (s.80)
Maailmakatsomuksen vaikutus yhteiskuntajärjestykseen ja lainsäädäntöönLuku 39 (s.181)
Kiven sisältä löytyneiden esineiden alkuperä ja ikäLuku 42 (s.155)
Maakerrosten hitaan kerrostumisen ideaLuku 20 (s.102)
Niagaran putousten kuluttava vaikutusLuku 20 (s.104)
Mehiläisen tanssiLuku 29 (s.129)
Nivelten tarkoituksenmukaiset liikeradat ja sattuman mahdollisuusLuku 37 (s.172)
Paavien näkemykset kehitysopistaLuku 37 (s.174) Luku 40 (s.185)
Suhtautuminen vedenpaisumukseen Luku 21 (s.106)
Onko torakka yksinkertainen, kehittymätön eläinLuku 5 (s.41)
Torinon kääreliinan ikäarvioistaLuku 19 (s.98)
Unescon toiminnan perustaksi kehitysoppiLuku 40 (s.185)
Milloin tiedejulkaisujen käyttämä vertaisarviointi on sensuuriaLuku 40 (s.187)
St Helens -tulivuorenpurkaus ja kanjonien syntyLuku 19 (s.100)

Eliöiden rakenteesta
Valaan aivot ja rakenteen erikoisuuksiaLuku 28 (s.136)
Vertaileva anatomia ja tarkoituksen mukaiset rakenteetLuku 37 (s.171)
Yhteiskuntahyönteisten työnjaostaLuku 29 (s.139)
Hyönteisen rakenneLuku 29 (s.139)
Ihmisen kromosomien sisältö lukuarvoinaLuku 41 (s.188)
Kasvukauden merkitys yksilön kehityksessäLuku 38 (s.179)
Termiittien yhteisöelämä ja pesän rakenneLuku 29 (s.141)

Muuta mielenkiintoista
Kristillisen maailmankatsomuksen merkitys lapsen asemaanLuku 43 (s.196)
Vedenpaisumuksen jäljistäLuku 21 (s.108)
Virtaavan vedon voimaLuku 21 (s.109)
ID-käsitteestäLuku 10 (s.61)
Erilaisia koodijärjestelmiäLuku 10 (s.60)
Tiedon taltiointi ja tiedon siirtoLuku 35 (s.162)
Kiinalaisten kirjainmerkkien taustastaLuku 35 (s.162)

KP