Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Biologian oppikirjan mukaan ihminen on yksi simpanssilaji
Vertailua osa II

Englannin kruununperillinen, Walesin prinssi Charles, piti 17.5.2000 radiopuheen, joka välitettiin BBC:n kanavien kautta ympäri maailman. Prinssi oli huolissaan kylmän materialistisen (ateistisen) maailmankuvan omaksuneiden tieteen tekijöiden etenemisestä mm. geenimanipulaation alueella. Hän aloitti puheensa muistuttamalla hyviksi todetuista perinteistä: “Monien uskonnollisten perinteiden tärkeä piirre on kautta aikojen ollut ajatus, että ihmiskunnan ja Luojan välillä vallitsee pyhä liitto. Se velvoittaa meitä huolehtimaan luomakunnasta. Myös ne, joiden maailmankuvaan Luoja ei kuulu, ovat usein moraalisista ja eettisistä syistä omaksuneet Luojaa kunnioittavan asenteen. Vasta nykyään tämä perinne on hautautunut lähes näkymättömiin tieteellismaterialistisen maailmannäkemyksen alle.” Prinssi ihmetteli mm. miksi tiedemaailman pitää torjua kaikki ajatukset maailman luomisesta tai jumalallisesta ohjauksesta. Vastaukseksi hän esittää mm.: “Koska emme joko kykene tai emme suostu näkemään luontoa ohjaavaa Luojan kättä, olemme päätyneet pitämään luontoa systeeminä, jota me itse voimme mestaroida ja manipuloida mielemme mukaan. Luonnosta on tullut ikään kuin pelkkä kiusankappale, josta haluaisimme päästä eroon ja jossa kaikkea voidaan säädellä tekniikan avulla. ...Meidän tulee löytää uusi suhde luomakuntaan, Philip Sherrardin sanoin ´tulla tietoisemmiksi Jumalan, ihmisen ja luonnon keskinäisestä riippuvuudesta, yhteenkietoutumisesta ja vuorovaikutuksesta´ ...Tulevaisuus tarvitsee ihmisiä, jotka ymmärtävät, että kestävä kehitys ei ole vain joukko teknisiä temppuja, joilla hyödynnämme ihmisiä ja luontoa maailmantalouden tarpeisiin vaan se on luonnon uudelleen löytämistä ja toimimista luomakunnan kaitsijan virassa Luojan alkuperäisen suunnitelman mukaan.” Näin siis prinssi Charles radiopuheessaan.

Jumalan käden jälki

Viime kesäkuun 26. päivänä julkistettiin Yhdysvalloissa ihmisen geenikartta, jota eri puolilla maailmaa tuhannet tiedemiehet olivat yhteistyössä avanneet. Tämän, yli 10 vuotta kestäneen tiiviin kansainvälisen työn (Human Genome), tieteellistä merkitystä pidetään suurempana kuin ihmisen käyntiä kuussa. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton julisti tilaisuudessa mm.: “Tänään olemme opiskelemassa kieltä, jolla Jumala loi elämän. Meille avautuu ihmeteltäväksemme Jumalan jumalallisen ja pyhän lahjan monimuotoisuus, kauneus ja ihmeellisyys”. Human Genome-hankkeen johtoon kuuluva tri Francis Collins toi julki näkemyksenään: “On nöyränä ja kunnioitusta tuntien todettava, että olemme nähneet ensimmäiset välähdykset omasta rakennusohjeestamme, joka on tähän asti ollut vain Jumalan tiedossa”.

Ovatko kristityt henkisesti ja älyllisesti köyhiä?

Elokuun 19. päivänä maisteri Juha Valste antoi lehdessä lausunnon 1 : "Minusta ne, jotka haluavat kaivaa Jumalaa esiin luonnosta, ovat henkisesti ja älyllisesti vähän köyhiä. He eivät halua ponnistella. Minusta ihmisen pitäsi selvitä mahdollisimman pitkälle ilman Jumalaa."

Lukioissa käytetyn biologian oppikirjan "ELÄMÄ" (WSOY/1997) tekijänä tunnettu Juha Valste esittää jumalankielteisen, materialistisen uskonsa ja kehitysopin tueksi oppikirjassaan mm.piirrossarjan, joka perustuu Ernst Haeckelin 1860-luvulla väärentämiin sikiöpiirroksiin. Tekstinä kirjassa ko. kohdassa mainitaan: "Yhteinen alkuperä näkyy selvästi myös yksilönkehityksessä. Esimerkiksi kalan, sammakkoeläimen, matelijan, linnun ja nisäkkään varhaisalkiot ovat hyvin samanlaisia. Ihmisalkiollakin on jonkin aikaa häntä ja selvät kidusrakojen aiheet, jotka myöhemmin häviävät. Tätä on vaikea selittää muulla kuin sillä, että ihmiselläkin on ollut hännällisiä ja kiduksellisissa kantamuotoja"

kuvaTummalla pohjalla esitetään E. Haeckelin kehitysopin tueksi väärentämiä sikiön kuvia, joista

A = kala,
B = sammakko,
C = kilpikonna,
D = lintu,
E = sika,
F = nauta,
G = kani ja
H = ihminen.


Biologian oppikirjaan ELÄMÄ (1997) on kopioitu (alempi taulukko) Haeckelin kuvat, vasemmalta: kala, kilpikonna, kana (lintu), sika, lammas (nauta) ja ih-minen. Oppikirjan kuvateksti: "Selkäran-kaislajien alkion- ja sikiönkehityksen alkuvaiheet muistuttavat toisiaan suuresti"

kuva

Oppikirja opettaa erilaisia näennäistodisteita käyttäen: "Samankaltaisuus johtuu siitä, että kaikki selkärankaiset ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta..." Suomeksi julkaistu kirja

Evoluutio-kriittinen analyysi -kirjassa kumotaan vakuuttavasti nämä koulukirjoihin tuodut kehitysopilliset uskomukset
 


Valsten oppikirjan julkaisuvuonna (1997) tunnettu englantilainen sikiöiden erikoistutkija Michael Richardson julkaisi Science-lehdessä lausunnon näistä Haeckelin sikiöpiirroksista. Hän piti piirrossarjaa biologian kuuluisimpina väärennöksinä. Harvardin tunnettu paleontologian professori Stephen J. Gould kutsui Haeckelin piirroksia petoksiksi, joita voidaan akateemisesti verrata murhaan 2 .

Elokuussa 1997 Yhdysvalloissa julkaistiin laaja tutkimus 3 , jossa selvitettiin mm. valokuvaten alkion kehitysvaiheet. Tutkimuksessa selvisi jälleen, että väitetyt samankaltaisuudet ja vakuuttelut mm. hännän ja kidusrakojen aiheiden esiintymisestä ihmisalkiolla perustuvat mielikuvitukseen ja voimakkaaseen haluun tukea kehitysopillisia uskomuksia.

Tässä kuvasarjassa näytetään ihmisen sikiön koko ja kehitys
1 kk:n ikäisestä kolme kuukautta vanhaksi. Näin saamme totuudenmukaisen kuvan sikiön muodosta ja kasvusta, päinvastoin kuin kehitysoppia tukevat kuvat koulukirjoissa, jotka kopioivat Ernst Haeckelin (1834-1919) kuvasarjaa.

Ryhmä Haeckelin väärennöksistä kiinnostuneita tutkijoita toisti Yhdysvalloissa Haeckelin kokeet ja otti valokuvia eri lajien sikiöiden kehitysvaiheista. Tutkimuksen lopputulos todisti sen, että erot sikiöiden välillä olivat niin suuret, että yhtäläisyyksistä ei voida puhua. Tutkimus julkaistiin Anatomy ja Embryology-lehdessä elokuussa 1997.

Kuva ja tekstit kirjasta TAUSTAA-tekijänoikeudesta maailmaan
 


Väärennösten käyttö oppikirjoissa on tahallinen teko

Ilta-Sanomissa 19. elokuuta 2000 tunnettu biologian oppikirjojen kirjoittaja, prof. Anto Leikola kertoo, että ottaessaan ensimmäisen kerran v. 1966 Haeckelin piirrossarjan biologian oppikirjoihin, hän tiesi,että niitä oli muutettu kehitysopin tukemiseksi: "Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että kuvassa esiteltyjen lajien alkiot todella muistuttavat toisiaan huomattavasti ja minusta vertailu on hyvä tapa opettaa asioita." Tämän lausunnon perusteella voimme vetää monia johtopäätöksiä kehitysopin opettamiseen käytetyn aineiston tieteellisyydestä ja kirjan tekijöiden moraalista.

Vaikka ihmisen DNA saatiin alustavasti "auki" vasta kesällä 2000, todistetaan opiskelijoille pienten valikoitujen DNA-palojen vertailuun perustuen Biologian oppikirjassa ELÄMÄ: "DNA-hybridisaatio osoittaa vertailtavien lajien sukulaisuuden. Tällaisten tutkimuksten perusteella eräät tutkijat ovat puolivakavissaan ehdottaneet, että eläinten luokittelu pitäsi uusia. Ihminen on oikeastaan yksi simpanssilaji."

Kalifornian Berkeleyn yliopiston antropologian vieraileva prof. Jon Marks kutsuu näitä kokeita "kaikkein väärinkäytetyimmiksi tieteellisiksi tuloksiksi mitä hän on koskaan nähnyt.
 


Elokuun 1. päivänä 2000 julkistettiin Suomeksi Saksan kielestä käännetty tiede/oppikirja Evoluutio - kriittinen analyysi (ISBN 951-98558-0-7). Sen tekijöinä ovat olleet kymmenet tunnetut tiedemiehet ja tutkijat Saksassa ja Suomessa. Aineistoa on kerätty ja tutkimustyötä kirjaa varten on tehty yli 15 vuoden ajan. Kirjan yli 320 sivulla ja yli 400 kuvalla tuodaan esille paljon sellaista, mikä kumoaa kehitysopilliset uskomukset ja oppikirjoissa esitetyt "kehitysoppia tukevat tieteelliset tosiasiat".

Eliöiden yksilökehitystä Evoluutio - kriittinen analyysi -kirjassa käsitellään yli 20 sivun verran (luvussa Embryologia ja polveutumishistoria). Ihmissikiön kehitys kuvataan vaiheittain. Kehitysopin tukemiseksi koulukirjoihin ja ns. "tieteisteoksiin" tuodut, kehitysoppia tukevat piirrossarjat ja väittämät kuten kiduskaaret, häntä, uimaräpylät (evät), korvalihakset, sikiön karvoitus, ruskuaispussi jne. tuodaan totuudenmukaisesti esille ja niiden merkitys selitetään pätevien tutkimusten pohjalta. Luvun johtopäätöksissä on mm. toteamus: "Ihmisestä ei tule ihminen vaan hän on ihminen hedelmöitymisestä alkaen. Hän ei kehity ihmiseksi, vaan ihmisenä". Kirjassa kiinnitetään huomiota myös biogeneettisen perussäännön ja abortin väliseen suhteeseen. "Ihmisen alkionkehitykseen liittyvät havainnot koskettavat evoluutionäkemyksen lisäksi myös erityisellä tavalla syntymättömän elämän tappamista. Vaikka oppikirjojen kirjoittajien ja biologian opettajien tarkoitus ei lienekään antaa sellaista käsitystä, voi muunneltukin biogeneettinen perussääntö synnyttää oppilaissa sen käsityksen, että ihminen ei varsinkaan ontogeneesin (yksilönkehityksen) alkuvaiheessa ole vielä oikea ihminen. Esimerkiksi Moore (1990, s 101) kirjoittaa siirtymisestä alkiovaiheesta sikiövaiheeseen":...se luonnehtii sitä tosiasiaa, että alkion ruumis nyt muuttuu erilaistumattomasta solumassasta ihmisolennoksi". Kun ajattelemme, että Saksassa tapetaan vuosittain kohdussa noin 300 000 lasta ja Suomessa yli 10 000, täytyy yksilöllisyyden säilymisen lakia korostaa erityisen painokkaasti".

Ihminen on Jumalan teko: "Niinkuin et tiedä tuulen teitä etkä luitten rakentumista raskaana olevan kohdussa, niin et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee." Saarn. 11:5


KP

Viitteet:
1) Ilta-Sanomat 19.8.2000
2) Natural History/maaliskuu 2000
3) Anatomy And Embryology/elokuu 1997