Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Tietoa myös siitä, mistä oppikirjat vaikenevat
Vertailua osa I

Tri John D. Morris luennoi v. 1990 Moskovan Yliopistossa1 kehitysopin ja luomisopin eroista. Hän toi luennoissa esille menettelytavan, jolla hänen käsityksensä mukaan kommunistisissa maissa saadaan kehitysoppia tukevia tutkimustuloksia. Tutkimusten taustana pidetään sitä, että kehitys-ajatus on tosiasia. Sitten tutkimustulokset voidaan laatia siten, että ne tukevat kehitysajatusta. Muunlaiset tulokset eivät vastaisi ideologista totuutta eivätkä näin palvelisi kommunistista filosofiaa. Tällaista toimintaa voidaan kutsua aivopesuksi. Kuuntelijoina olleet sadat paikalliset biologian asiantuntijat hyväksyivät Morriksen tulkinnan tosiasiaksi.

Kommunistiset maat eivät biologiaa ja kehitysoppia käsittelevissä asioissa kuitenkaan poikkea länsimaista. Myös meillä biologiaa ja luonnonhistoriaa käsittelevät aineistot usein esitetään siten, että ne tukevat kehitysopille sovitettuja tavoitteita - sisältävät aivopesun peruselementit. Parhaiten tämän huomaa silloin, kun tutkitaan sitä, mitä esitetystä asiasta kerrotaan ja mitä tietoon tulleita asioita on jätetty kertomatta ja mitkä asiat mainitaan vain viittauksenomaisesti. Maailmankuulu amerikkalainen rikosoikeuden professori Phillip Johnson kiinnittää tähän "aivopesuun" erityistä huomiota ja kehottaa2 tuomaan kehitysopista kaikki mahdolliset tiedot julkisuuteen - myös ne tiedot, jotka eivät sovi naturalistiseen kehitysajatukseen. Kaikkien asiaan liittyvien tietojen julkistaminen antaisi myös nuorille mahdollisuuden rakentaa näkemyksensä päteviksi todettujen ja mahdollisimman runsaiden tietojen pohjalle.

1.8.2000 julkaistiin suomenkielelle käännetty tietoteos, jossa tuodaan monipuolisesti esille mm. niitä biologian oppikirjoissa kertomatta jääneitä asioita, jotka voivat vaikuttaa kehitysopin todisteiksi esitettyjen asioiden uskottavuuteen.

Laaja-alaisen tietokirjan nimi on:

"Evoluutio - kriittinen analyysi" (ISBN 951-98558-0-7 /Datakirjat, 2000)

Kirjassa tuodaan esille ymmärrettävästi ja selkeällä suomenkielellä elämän ja eliöiden alkuperään liittyviä kemiallisia, biologisia ja paleontologisia kysymyksiä. Aineistoa on kirjaa varten hankittu ja tutkimuksia on tehty n.15 vuoden ajan. Teoksen valmisteluun on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita Saksasta ja Suomesta. Kirjan ensimmäiset versiot ilmestyivät Saksan kielellä vv. 1986-92 ja täysin uusittu painos v. 1998. Tätä perusteoksen tekstiä on vielä täydennetty samalla kun sitä on käännetty Suomeksi prof. TkT Matti Leisolan toimittamana. Työ on ollut mittava ja tulos on erittäin korkealuokkainen - sekä tekstin (328 sivua) ja kuvien (n. 400 kuvaa) että viimeistellyn painoasun suhteen. Kirjaa on saatavana kaikkien kirjakauppojen kautta (ovh. 298 mk).

Tieteelliset tosiasiat kuvataan alan oppikirjoissa tavallisesti erinomaisen hyvin värikuvin varustettuina. Tosiasioista tehdyt tulkinnat ovat kuitenkin usein yksipuolisia ja johtavat lukijan siihen käsitykseen, että tulkinta on tieteellinen tosiasia. Valaan vatsaluut ovat tästä hyvä esimerkki. Evoluutionäkemys tulkitsee ne kehityshistoriallisina jäänteinä. Tällainen tulkinta menee kuitenkin ohi luonnontieteellisen havainnon, jonka mukaan kyseiset luut ovat hyvin tärkeitä valaan biologisen toiminnan kannalta. On hyvin tärkeää oppia erottamaan tieteellinen havainto ja siitä tehty tulkinta toisistaan. Tällä tavoin oppilas oppii ajattelemaan eri vaihtoehtoja havaintojen tulkintaan.

Kirja ottaa kantaa moniin tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Alla kirjan esitteessä esilletuotuja kysymyksiä, mm. joihin kirja antaa selkeän vastauksen:

Oppikirjojen kehitysoppia tukeva tieto

Otamme vertailukirjaksi
Lukio 2/Koulun Biologia/Perinnöllisyys ja evoluutio.

Oppikirjan on kustantanut Otava ja painatusvuosi 1998. Oppikirjan yli 60 sivua opettaa kehitysoppia - ilman vaihtoehtoja. Kirjan tehtäväliitteessä on mm. seuraavia kysymyksiä, joihin oppilaan tulisi antaa opetuksen mukainen vastaus:

  • Laadi luettelo evoluution todisteista ja mainitse esimerkkejä.

  • Mihin perustuu käsitys, että nykyiset eliöt polveutuvat aikaisemmin eläneistä yksinkertaisemmista eliöistä?
  • Mitä tukea eliöitten evoluutiolle saadaan nykyisten sammakkoeläinten rakenteesta ja lisääntymisestä?
  • Tee luettelo niistä selkärankaisten muutoksista, joita tapahtui selkä-ran-kaisten siirtyessä vedestä maaelämään.
  • Miten ilmaston kuivuminen on todennäköisesti vaikuttanut matelijoiden kehittymiseen sammakkoeläimistä?
  • Mitä suuria lisääntymiseen liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia eläinten evoluutiossa on tapahtunut? Mikä on ollut niiden merkitys?
  • Etsi eläinten pääjaksojen ominaisuuksia, jotka kertovat niiden keskinäisestä sukulaisuudesta.
  • Miten mutaatioita syntyy ja mikä on niiden merkitys lajinkehityksen kannalta?
  • Miten muuntelu ja luonnonvalinta vaikuttavat uusien lajien syntyyn?

Näihin kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaukset myös uudesta Evoluutio - kriittinen analyysi -kirjasta.

Riittävästi taustatietoa

Otamme tässä esimerkin siitä mitä tietoa oppikirja antaa aikaisemmin mainitusta valaan "takajalkojen surkastumasta" ja vastaavasti katsomme mitä uusi Evoluutio-kirja asiasta mainitsee:

Biologian oppikirja:
"Monilla eläimillä on surkastumia eli toimintansa lopettaneita elimiä. Tällaisia ovat mm. valaiden takajalkojen luiden jäänteet... Tällaiset surkastumat ovat selviä todisteita siitä, että eläinten rakenne on muuttunut ja yhteisestä kantamuodosta kehitys on johtanut eri suuntiin."

kuva Oheinen kuvan on Koulun Biologia/Perinnöllisyys ja evoluutio- kirjasta:

"Takajalkojen surkastuneet luut muistuttavat valaalla muinaisista jaloista."


Evoluutio - kriittinen analyysi:
Otamme pitkästä luvusta ("Historiallisia jäänteitä" nykyisin elävissä organismeissa) vain lyhyitä osia: "Näitä (valaan lantio- ja reisiluut) useimmiten abdominaaliluisi (vatsaluiksi) kuvattuja luita pyritään tulkitsemaan muinaisten maaselkärankaisten esimuotojen jäänteiksi. Evoluutioteoreettisen perustelun mukaan siirtyminen veteen merkitsi samalla raajojen ja lantion luiden taantumaa... valaan surkastuneet lantio- ja reisiluut toimivat sukuelinten lihaksiston ja voimakkaiden peräaukon lihasten kiinnitysalustana. Niiden tehtävänä on estää suolen sisällön ulospursuaminen suurissa hydrostaattisissa paineissa. Ei voida puhua kyseisten luiden toimintakyvyttömyydestä, koska valaat eivät ilman niitä voisi sukeltaa hyvin eivätkä edes lisääntyä."

Kuvat (alla) ja asia kirjasta Evoluutio - kriittinen analyysi:
 


Yllä kaskelotin, seitivalaan ja sillivalaan vatsaluita, joita kutsutaan kehitysopin tukemiseksi surkastuneiksi lantioluiksi.
 

Kuvassa on seitivalaan vatsaluun sijainti. Valastutkija Arvyn mukaan kysymys ei ole surkastumasta vaan valaan lisäntymiselle ja sukeltamiselle elintärkeästä lihasten kiinnitysalustasta.
 

Tämän pienen esimerkin johdosta voimme kysyä: Miksi oppikirjat jättävät pois sen tiedon, jolla kumotaan asiayhteys evoluutioon? Voimme myös vastata: "Oppikirjojen tarkoitus on saada oppilaat uskomaan kehitysoppiin tieteellisenä totuutena ja näin johdattaa heidät omaksumaan oppisuunnitelmien tavoitteiden mukainen maailmankatsomus tulevaa elämää varten."

"Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Sananl. 22:6


KP