Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
4500 vuotta sitten kuvitettu luomiskertomus

Raamatun alkukertomukset ovat, nykyisten oppikirjojen mukaan, pienten paimentolaisheimojen keksimiä tarinoita, joita on tilanteen mukaan yhdistelty ja joita käyttäen mm. nainen on voitu alistaa miehelle. Siksi niillä ei ole mitään maailman tai ihmisen alkuperään liittyvää tieteellistä arvoa. Todellinen syy alkukirjoitusten hylkäämiseen on kuitenkin niiden sisällössä. Kaiken olevaisen ja ihmisen alkuperä, syntiinlankeemus, perisynti sekä vedenpaisumus vaikutuksineen, on perustana Jumalan ilmoitukselle Kristuksen lunastustyön välttämättömyydestä ja viimeisen tuomion merkityksestä. Siksi Jumalaa vastustavat tahot haluavat, että Raamatun ilmoitusta ei saisi pitää totuutena.

Yli 2140 vuotta sitten Kiinassa vanhan rakennuksen muuria purkaneet työmiehet tekivät yllättävän löydön. Muurin kätköstä kaivettiin esiin hyvin säilynyt valtiollinen arkisto, johon oli taltioitu Hsia-, Shang- ja Chou-dynastien tapahtumatiedot yhdeksi Historian Kirja -kokoelmaksi. Aineisto käsitti ajanjakson "Keltaisen Keisarin", Hwang Ti, ajasta n. 2500 eKr. aina vuoteen 721 eKr.1 eli tiedot yli 1700 vuoden ajalta. Arkisto antoi selkeän kuvan kiinalaisen kulttuurin kukoistusajasta mm. poliittisen järjestelmän, historian taltioinnin, uskonnollisten menojen, sotataktiikan, musiikin ja tähtitieteen alueelta.

Historian Kirja osoitti, että kiinalaiset olivat ratkaisseet kirjo itettavan merkkijärjestelmänsä (kiinalainen hieroglyfi) hyvin varhaisessa vaiheessa, lähes 4500 vuotta sitten. Nämä käsitekuviot ja merkit, jotka perustuvat syntynsä aikaisiin yleisesti tunnettuihin tapahtumiin ja asioihin, ovat edelleen käytössä lähes muuttumattomina. Koska kiinalaiset ovat eri dynastioidensa aikoina taltioineet tärkeät tapahtumat uskollisesti muistiin myöhempiin historiankirjoihinsa samoja kuviomerkkejä käyttäen, heidän ilmoituksensa n. 4500 vuoden ikäisestä katkeamattomasta yhteiskunnasta perustuu historiallisiin todisteisiin.

Yhteinen perintö

Vertaamalla varhaista (babylonialaisten) Tigris-joen alueen taide- ja rakennuskulttuuria kiinalaiseen, on päätelty, että kiinalaiset ovat peräisin Mesopotamian alueelta, josta he lähtivät liikkeelle n. 2350-2220 eKr. eristäytyen nykyiselle vaikutusalueelleen. Vuoririntaman takana kiinalaiset saivat suhteellisen rauhassa kehittää ja säilyttää omaperäistä kulttuuriaan yli 1500 vuoden ajan.

Kiinalaisten kukoistava kulttuuri alkoi taantua, kun n. vuodesta 500 eKr. uudet uskonnot, taolaisuus ja konfutselaisuus, pyrkivät syrjäyttämään perinteisen monoteistisen uskonnon, jonka perustana oli Taivaallinen Kuningas, Shang Ti, jolla oli kolme eri persoonaa.

Uusia uskontoja vastustava mohistinen liike pystyi estämään taolaisuuden ja konfutselaisuuden vaikutusta yli 200 vuotta, jonka aikana vielä keksittiin kaukoputken objektiivi avaruuden tarkkailuun, tehtiin suuria patoja, keinojärviä ja aloitettiin Kiinan muurin rakentaminen. Vielä seuraavien vuosisatojen aikana keksittiin mm. paperin ja raudan valmistus sekä kompassi.2

Kun buddhalaisuus vielä sekaantui Kiinassa taolaisuuden ja konfutsealaisuuden kanssa kiinalaiseksi, tiedettä vastustavaksi sekauskonnoksi, vaipui Kiinan kulttuuri taantumuksen aikaan.

Taustatiedot kertovat

Uudet uskonnot ja taantumuksellinen ulkopuolisia kulttuureja ja tieteenharjoittamista vastustava elämänfilosofia eivät muuttaneet jo lähes 2000 vuotta kiinalaisten käytössä olleita kirjoituksen peruskuvioita. Niiden muotoutumisen taustalla olivat olleet yleisesti kaikkien tuntemat historialliset tapahtumat ja ilmiöt, kuten perustiedot Jumalasta, maailman ja ihmisen alkuperästä ja alun tapahtumista. Raamatun alussa oleva luomiskertomus onkin taltioitu kiinalaisiin käsitekuvioihin yli 500 vuotta ennen kuin Mooses kirjoitti muistiin Jumalan ilmoituksen Hänen luomistyöstään, syntiinlankeemuksesta ja vedenpaisumuksesta.

Vuonna 1950 julkaistu kirjanen "1. Mooseksen kirja ja kiinalaiset" (Genesis and the Chinese) oli osa yli 40 vuotta kestäneestä tutkimustyöstä vanhojen kiinalaisten kirjainkuvioiden ja symbolien taustalla olevista tapahtumista. Yhdessä tri Ethel R. Nelson ja tri C. H. Kang julkaisivat v. 1979 tutkimuksen yhteenvedon kirjana "The Discovery of Genesis - How the Truths of Genesis Were found Hidden in the Chinese Languange".

Esimerkeiksi tähän TAUSTAA -kirjoitukseen otetut kirjainkuviot selvennyksineen perustuvat edellä mainittuun teokseen.

Alun tärkeät tapahtumat

1. Mooseksen kirjan alusta voimme poimia seuraavia tapahtumia, jotka sisältyvät symboleina kiinalaisiin käsitekuvioihin:

Jumalalla on kolme persoonaa; Paratiisin keskellä olevasta lähteestä erkanee 4 virtaa; Paratiisin puista on erikseen mainittu hyvän- ja pahantiedon puu sekä ikuisen elämän puu; sielunvihollinen on puiden kätkössä vietelläkseen ihmisen; Jumala loi miehen maan tomusta ja naisen miehen lihasta ja luusta; viettelys syntiin; ihmisen lankeaminen syntiin; alastomuuden havainto; Jumala pukee ihmiset; karkotus paratiisista; ennustus lunastusuhrista; vanhemman veljen merkitys; vedenpaisumus; Nooan perheen pelastuminen arkissa; Baabelin tornin rakentaminen, kielten sekoittuminen sekä kansojen vaellukset jne.

Näille tapahtumille tehtyjä symboleja yhdistämällä on saatu aikaan käsitteitä, joiden merkityksen ihmiset ovat ymmärtäneet yhteisenä perintötietona Nooan päivistä lähtien ja jotka ovat käytössä vielä tämän päivän Kiinassa.

Kuviomerkit niiden yhdistelyt ja selitykset

Yleisnimitys Jumalalle:

keisari + taivaallinen = Shang Ti (Jumala)

Luoja ja JumalanHenki, jossa tulee esille Jumalan kolminaisuus, elämän vesi ja ihmeiden tekokyky:

Ihmisen luomistapahtumassa maan tomu, elämän henki ja luodun ihmisen aikuisuus (puhuminen ja kävely)

Samat perusasiat tulevat esiin puutarhan kuvauksessa:

Ihmisen lihan merkityksessä näkyy Eevan luominen miehen lihasta:

Alussa Jumala loi täydellisen olotilan ja oli siihen tyytyväinen:

Myös käsite onnellisuus liittyy alun olosuhteisiin:

Paratiisissa salaa liikkuva oli paholainen ja kun siihen liitetään kielletyt puut saadaan aikaan kiusaaja:

Paholainen oli kiinnostunut elävästä sielusta:

Paratiisissa oli ikuisen elämän puu sekä hyvän- ja pahantiedon puu, joista Jumala oli ihmisiä kieltänyt syömästä:

Mutta nainen joutui paholaisen houkutuksen valtaan ja söi puun hedelmää ja antoi myös miehelleen, josta alkoi lankeemus syntiin:


Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiset havaitsivat olevansa alasti ja he piiloutuivat Jumalalta paratiisin puiden varjoon.

Jumalan tuomio oli kiellon mukainen; ihminen muuttuu uudelleen tomuksi:

Kiinalaisten mukaan menetetty paratiisi oli lännessä ja nainen on välttämätön elämän eri alueilla:

Kun Jumala näki, että ihminen on kaikessa paha, päätti hän tuhota maalla elävän lihan vedenpaisumuksen avulla, mutta Nooan perheineen, yhteensä kahdeksan ihmistä, Hän pelasti arkissa.

Suuresta arkista juontuu kiinassa käsite laiva: Koska Nooan 8 henkinen perhe käsitti kaikki mitä jäi jäljelle, ovat he yhteistä kaikille.

Joitakin satoja vuosia vedenpaisumuksen jälkeen ihmisten itsekkyys nousi jälleen ja yhteistuumin aloitettiin Baabelin tornin rakentaminen. Oli keksitty tiilen merkitys rakennusaineena ja tämä näkyy kiinalaisessa käsitteessä torni:

Jumala päätti sekoittaa ihmisten kielet, jotta yksimielisyyttä pahan tekoon ei syntyisi niin helposti eivätkä yhteiset hankkeet onnistuisi käytännön tasolla. Kielten sekoitus sai aikaan suuret kansainvaellukset, kun eri kieliryhmät etsiytyivät eri puolille maailmaa. Kiinalaiset lähtivät itään. Näin heidän näkökulmastaan katsoen suuren erimielisyyden alkupaikka oli lännessä:

Jo näistä muutamista esimerkeistä voimme havaita, kuinka selkeästi Raamatun alkukertomukset ovat mukana lähes 4500 vuotta sitten laadituissa kiinalaisissa käsitekuvioissa. Vedenpaisumukseen liittyvät perusasiat ovat mukana myös yli 200 kansakunnan perinnetiedoissa.

Jos uusi sukupolvi kieltää edellisten sukupolvien keräämät kokemukset, tiedot ja viisauden, voi kehityksen suunta olla vain taantuva.


KP

Lähdeviitteet:
1) The Discovery of Genesis/C. H. Kang and Ethel R. Nelson,
ISBN 0-570-03792-1
2) Ymmärryksen siivet, Päiviö Latvus, Omega-kirjat. 2000