Taustaa kirjojen pääsivulle pääset tästä.

Taustaa3 - Alusta viimeiseen aikaan
Kolmas osa täydentämään Taustaa kirjasarjaa

taustaa
Alta löydät kirjan verkkoversiona joka on jaettu luvuittain PDF tiedostoiksi.

Esipuhe, johdanto ja Lähdekirjallisuusluettelo löytyvät tavallisina verkkosivuina.

Jos haluat avata koko kirjan yhtenäisenä PDF-tiedostona, voit tehdä sen alla olevalla napilla.

Huom avautuu iso tiedosto, n. 17 mt.

Avaa Taustaa 3 PDF


E Esipuhe (sivut 6-8)
Taustaa 3 - Alusta viimeiseen aikaan
J Kirjan johdanto (sivut 9-12)
Taustaa Taustaa-kirjoituksille, alkusanat
1 LUKU 1 - Alkutilanteesta (sivut 13-29)
"Merkittävät keksinnöt ja historialliset prosessit – kirjoitustaito, lainsäädäntö, pyörä, aura, metallurgia, matematiikka, tekniikan perusperiaatteet, urbaani vallankumous ja yhteiskuntaluokkien ilmaantuminen – voivat yksinään tai yhdessä panna yhteisössä alulle ennen näkemättömän muutoksen ja luovuuden aikakauden. Ovatko tällaiset keksinnöt ja uudistukset ihmisen nerokkuuden ansiota?"
2 LUKU 2 - Arkeologien löydöistä (sivut 30-54)
Saveen piirrettyä ja maahan kaivettua ihmiskunnan historiaa on löydetty jatkuvasti lisää ja sitä avataan museoissa arkeologien toimesta tietokoneiden avulla ymmärrettävään muotoon. Mesopotamian alueet ovat olleet tuhansien vuosien ajan ilmastollisesti suotuisia vanhojen rauniokumpujen kätköön jääneiden aarteiden säilymiselle.
3 LUKU 3 - Kirjastoissa säilynyttä tietoa (sivut 55-76)
“Niin kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin arkistossa..."
4 LUKU 4 - Osaamisesta (sivut 77-88)
Haudat ja rauniokummut ovat säilyttäneet käyttöömme tietoa taidokkaista, osaavista, luovista ja älykkäistä ihmisistä.
5 LUKU 5 - Äärimmäisestä teosta (sivut 89-109)
Fossiilit kertovat tutkijoille maailmasta ennen vedenpaisumusta. Maakerrostumia tutkimalla saadaan kuva niiden muodostumisesta. Osa tutkijoista näkee tapahtumien taustalla maailmaa kohdanneen mullistuksen, jonka aiheuttivat tulivuoritoiminta ja koko maailman peittänyt tulva. Osa tutkijoista ei hyväksy tulvateoriaa vaan pitäytyy 1800-luvulla muotoutuneisiin teorioihin maakerrostumien miljoonien vuosien aikana tapahtuneesta hitaasta kasautumisesta.
6 LUKU 6 - Muutoksista ja muutosvoimista (sivut 110-128)
Vedenpaisumuksen aikaiset suuret siirtymät ja samassa yhteydessä syntyneet kilometrien paksuiset kerrostumat eri puolilla maailmaa ovat olleet tutkimusten kohteena 1700-luvulta lähtien.
7 LUKU 7 - Fossiileista ja ajoituksesta (sivut 129-146)
Maakerrostumista kaivetaan fossileja, öljyä, kivihiiltä ja teollisuuden käyttöön mm. kalkkiveä. 1800-luvun puolivälistä alkaen on tieteelliseksi totuudeksi tarjottu ajatusta, että kerrostumat ovat kasaan tuneet hitaasti satojen miljoonien vuosien aikana. Vuosiluvut ovat kasvaneet Darwinin kehitysopin vaatimusten mukaan. Vuosien 1850-1950 välisenä aikana Maapallon ikä on kasvanut 25 miljoonasta vuodesta 4500 miljoonaan evovuoteen. Todisteita miljoonien vuosien kehityksen vakuudeksi ei ole löytynyt eikä ole keksitty menetelmää, jonka avulla maakerrostumien ikä voitaisiin mitata.
8 LUKU 8 - Kadonneiden alkuihmisten metsästys (sivut 147-162)
Lähes kuukausittain joudumme lukemaan tai katsomaan uutiskuvia löydöistä ja tutkimuksista, jotka koskevat ihmisen oletettua miljoonien vuosien aikaista kehitystä. Kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu ihmisfossiilien tuntija, professori Marvin L. Lubenowin mielestä kehitysopilliset kertomukset ihmisen esihistoriasta ovat kuitenkin vain satuja aikuisille.
9 LUKU 9 - Elämä ja informaatio (sivut 163-172)
Maailmassamme on valoa, värejä, ääniä, tuoksuja, muotoja, lämpöä ja kylmyyttä - kaikkea sitä mitä voimme havaita. Ilman aistejamme niitä ei meillä olisi. Värit ovat sähkömagneettisten aaltojen heijastumia pinnoista. Todellisuudessa kaikki on atomien värähtelyä. Nykytutkimusten mukaan atomien pienimmät osat ovat vain voimia, ilman materiaa. Kuitenkin tässä ajallisessa, maallisessa majassamme asuu iankaikkinen sielu.
10 LUKU 10 - Maailmankatsomus (sivut 173-200)
Tiedeuskolla on oma historiansa, jonka tuottamisessa on aina ollut mukana tutkijoiden ja heidän yhteisöjensä omat taloudelliset ja yhteiskunnalliset edut sekä yhteisöön kuulumisen varmistaminen.
11 LUKU 11 - Historian henkilöitä (sivut 201-237)
Länsimaiseen maailmankatsomukseen ja ajatteluun vaikuttaneita historian henkilöitä ja tapahtumia.
Mukaan valitut tieteen ja uskonnon historiaan vaikuttaneet henkilöt ovat syntymävuotensa mukaisessa järjestyksessä.
B LIITE B - 99 prosenttia uskomaton väite (sivut 238-255)
Liitteessä B käydään läpi apina-ihminen väittämiä sekä geenien merkitystä eliön proteiinien ja kokonaishahmon muodostumisessa.

Liite on julkaistu myös erillisenä vihkona.