Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa
Uudet yhteiskunnalliset tavoitteet

Miten yhtenäiskoulutuksen saaneiden kansalaisten materialistinen maailmankuva on vaikuttanut ihmisen arvomaailmaan ja miten tämä muutos näkyy käytännössä?

Vanhat perinteet tulee hylätä

Suomalaiseen perinteeseen kuuluneet koti, uskonto ja isänmaa sekä elämiseen liittynyt sitkeys ja rehellisyys hylättiin.Tilalle tuotiin uusi yhteiskuntamalli ja siihen kuuluvat järjestelmät. Yhteiskunta ja etujärjestöt ottivat vastuun toimeentulosta, tulevaisuudesta ja lapsista. Koulumuodoksi valittiin itä-saksalainen malli, jossa aikaisemmat elämän perusarvot korvattiin evoluutio-opilla.

Lasten kasvatusvastuuta on siirretty yhteiskunnalle, jonka tehtäväksi on määrätty kouluttaa uudesta sukupolvesta onnellisia ja tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Vanhemmat kuuluvat tasa-arvoisina työmarkkinoiden omistukseen. Jokainen taistelee nyt paikastaan ja eduistaan edunvalvontajärjestelmiensä kautta.

Naiset pois kotipiiristä hyödyntämään yhteiskuntaa

Elämme suomalaisessa hyvinvointivaltiossa, joka on rakennettu palkkatyökansalaisuuden varaan ja jossa kaikkien tulee käydä läpi sama peruskoulutus ja omaksua sama materialistinen ideologia elämäänsä. Myös naiset pääsevät osallisiksi ansiosidonnaisista etuuksista kuten työeläkkeestä. Yhteiskunnallista arvostusta saadakseen myös heidän on siirryttävä opiskelun jälkeen suoraan työmarkkinoiden käytettäviksi.

Molempien vanhempien työssäkäynti tuo yhteiskunnan käyttöön vero- ym. tuottoina vähintään kaksinkertaisena sen määrän, jolla yhteiskunta tukee lasten päivähoitoa (HS 12.2.99). Siksi veronmaksajan kannalta on hyvä, että mahdollisimman moni (yli 80%) äideistä käy ansiotyössä. Muutosta aikaisempaan on myös se, että yli puolet Suomessa syntyvistä esikoisista ja kolmannes toisista lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella (HS 18.1.99). Vuosien 1969-1998 aikana Suomessa tehtiin lähes 450.000 aborttia. Abortteihin lienevät olleet yhteiskunnalliset syyt (HS 9.2.99).

Joutuvatko lapset ja nuoret yhteiskunnan kasvatettaviksi?

Lapset jätetään yhä useammin yksin, aikuisten huolenpidon ja kontrollin ulkopuolelle. "Hallituksen suurimmaksi saavutukseksi sanotaan päivähoitolain säätämistä, joka laajensi päivähoito-oikeuden koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia, koska on tärkeää, että perheelliset naiset voivat hyvällä omallatunnolla ja turvallisin mielin opiskella ja käydä työssä". (HS 26.1.99). "Mitä enemmän vanhemmat puuttuvat lastensa hoitoon, sitä napakammin yhteiskunnan karttakepistä saa näpeilleen... Lainsäätäjät katsovat, ettei äiti ole kompetentti kasvatustehtävään." (HS 22.1.99).

"Osa vanhemmista on jo heittänyt kasvatusvastuun ensin päiväkodille, sitten ala-asteen ja edelleen yläasteen opettajille."(Koulurauha 7-8/98).

Vanhemmilta kasvatusvastuu pois - kotikuri kriminalisoitava

"Tutkimustiedon valossa kuri ja rangaistukset pitäisi jo museoida kelvottomina kasvatuskeinoina" (HS 20.9.98)

"Nuoret yrittävät hakea totuutta... yrittävät saada aatemaailmansa järjestykseen, mutta nyky-yhteiskunnan aatteettomuus ja näköalattomuus lyövät häntä korvalle. Petyttyään saamiinsa liberalistisiin vastauksiin nuori taipuu vastaanottamaan elämänarvoja väheksyvän kulttuurin mm. saatananpalvonnan. Pahimmassa tapauksessa häntä johtaa ajatus "Satan Saves"-elämästä" (HS 11.1.99). Monet nuoret ovat käyneet rippikoulun ja kokeneet sen ulkokultaiseksi... kuitenkin he etsivät vastauksia samoihin peruskysymyksiin esim. mitä kuolema on... Näistä asioista ei paljonkaan puhuta, joten he etsivät sitten vastauksen itse... tuttua on myös ajatus siitä, että luonto korjaa huonot pois" (HS 13.12.98).

"Meillä on koodit sekaisin, aikuisten juttuja ei enää pidetä aikuisten juttuina... Lapset aikuistetaan liian varhain. Koulussa oletetaan, että he ovat aikuisia 13-vuotiaina ja pystyvät tekemään valintoja... suhtautumisessa nuorten julkiseen juopotteluun ero on huikea vaikka 20 vuoden takaiseen aikaan". (HS/prof. Matti Rimpelä/31.12.98) "..sivistyskansamme jälkikasvu tuhoaa aivojaan ja alkoholisoituu jo 13-vuotiaana kaduilla... Kansamme on taistellut itsensä hienoon taloudellisteknologiseen tilaan"(HS 18.9.98).

"Erityisesti on nyt syytä olla huolissaan nuorisosta. Mistä nämä kauheat väkivallanteot kertovat? Miksi päihteiden ja huumeiden käyttö jatkuvasti lisääntyy?.. Suomessakin arvomaailma on kääntynyt selvästi itsekkäämpään ja kovempaan suuntaan."(Presidentti Ahtisaari uudenvuoden puheessaan 1998/99)

Markkinatalouden ja sananvapauden nimissä yhteiskunta totutetaan väkivaltaan ja säälimättömään elämäntyyliin.

Nykyiset rangaistukset eivät tehoa kierteessä oleviin nuorisorikollisiin.. nykyinen seurantajärjestelmä ei katkaise nuorten rikoskierrettä riittävän tehokkaasti "...tarhaiskujen tekijät ovat erinomaisen taitavia, eivät jätä juurikaan näyttöä, eivätkä kiinni jäädessään puhu kuulusteluissa sanaakaan". (sisäministeri Jan-Erik Enestam/HS.18.9.98) Ihmiselämä viedään eläinten tasolle samaistamalla ihmiselle kuuluvat oikeudet myös eläinten oikeuksiksi.

"Alaikäiset tietävät hyvin oikeutensa. Poliiseille he osaavat kuulusteluissa sanoa: 'Et sä mulle mitään voi'... Televisio- ja videoväkivalta ovat tuttuja perusteluita häirikkönuorten käytökselle... alkoholi on mukana valtaosassa nuorten rikoksia. Viinaa opitaan juomaan yhä nuorempana."(HS/PK 15.9.98)

"Nuoret väkivaltarikolliset ovat saaneet kasvaa vailla mitään rajoja, joten he etsivät niitä aina vain kauempaa ja kamalammista teoista." (HS/23.9.98) "On suuri joukko vanhempia ja opettajia ja lapsia, jotka elävät jatkuvan pelon vallassa. Onko mahdollista, että tässä alati kehittyvässä yhteiskunnassa ei löydy ratkaisua kouluväkivaltaan?" (HS/20.9.98) "Yömyöhään esitettävät väkivalta- ja seksiohjelmat eivät ole sopivia lapsille... voimmeko viileästi jättää tämän oppilaspolven oman onnensa nojaan ja odotella seuraavia nuorten kauhutekoja (HS/18.9.98)

Koulussa opetetaan että vahvemman oikeus on osa luonnonvalintaa samoin kuin sukupuuttoon kuoleminen

"Ihminen on luonnostaan juuri sellainen, kuin miksi kova ja raaka taistelu elintilasta ja resursseista on hänen biologisen rakenteensa muovannut... Täysin vapaasti kasvaneina meistä tulee juuri niin itsekkäitä kuin naurulinnun poikaset, valmiita sysäämään jopa omat sisaruksemme pois; kuin koulukiusaajat, valmiita kiusaamaan hiukan porukasta poikkeavaa; kuin skinheadit, valmiita pahoinpitelemään erilaista ihmistä. Eikä alistuminen ja myöntyminen auta mitään. Päin vastoin, miljardin vuoden perimä tekee juuri sen, että heikoin ja alistuva vähitellen raivataan pois.."(HS/7.9.98)

Maailma materialistumisen myötä väkivaltaistuu, raaistuu ja antaa kunnian vain niille, jotka pystyvät alistamaan heikompansa. Tämä koskee perhe-elämää, kasvatusta, koulutusta ja työelämää sekä ihmisten ja kansojen (ml. eri rodut) välistä kanssakäymistä.

Lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut esillä eri tiedotusvälineissä vasta sen jälkeen, kun useita pienokaisia on tämän seurauksena löytynyt kuolleina. Tutkimuksissa on todettu, että sekä lasten hyväksikäyttö että lapsiporno ovat kansainvälisesti laajaa ja tuottoisaa liiketoimintaa. Nämä liittyvät nuorten tyttöjen ja poikien orja- ja huumekauppaan.

Lasten ja nuorten tilaa käsittävä raportti julkistettiin 13.1.99."noin kolmannes nuorista voi huonosti, 20-25% nuorista tarvitsee psykiatrin apua ja joka kymmenes lapsista joutuu elämään pelon vallassa perheväkivallan vuoksi."

Hirmuteot, joita tämän vuosisadan aika on tehty osittain tieteen nimissä ja osittain poliittisista syistä rotu- ja uskonnonvainoina, ovat tulemassa eri puolilla maailmaa uudelleen muotiin. Hitlerin ja Stalinin joukkojen tuhotyöt ja raakuudet saavat nyt yhä uusia ihailijoita ja kannattajia. Suurin osa kannattajista on nuoria.

Turvallisuuspalvelujen myynti ja käyttö lisääntyvät yhteiskunnan raaistumisen myötä. On muotoutumassa suljettuja yhteisöjä, joiden turvallisuutta valvotaan kaupallisin perustein. Varattomat jäävät tämän turvan ulkopuolelle.

Koulussa opetetaan myös, että raakuus ja eläimellisyys kuuluvat ihmisen luonnolliseen käyttäytymiseen.

"Sekä eläimillä että ihmisellä on synnynnäinen taipumus aggressiiviseen käyttäytymiseen, jopa eräät hormonit vaikuttavat aggressiivisuutta lisäävästi. Ihmisen vihan tunteita ei voitane mielenterveyttä vahingoittamatta kokonaan tukahduttaa...(Uuden lukion biologia 1/WSOY 1982)

"On luultavasti meille kaikille parempi, että eläimet ja ihmiset toiminnassaan tietoisesti tai itsetiedottomasti ajavat vain omaa etuaan. Silloin käyttäytyminen on edes jossain määrin säännönmukaista ja samalla ennakoitavissa...Koska meillä ei tosiasiassa ole mitään keinoja muuttaa käyttäytymiseen vaikuttavaa geneettistä perimää, siitä seuraa, ettemme myöskään voi mielivaltaisesti muuttaa niitä käyttäytymistapoja, joita tuo perimä ohjaa ja rajaa... Ihmisen tarpeet ovat rajattomat ja että kun yksi tarve on saatu tyydytetyksi, kilpailu ja taistelu siirtyy johonkin toiseen, ja että se on väistämätön seuraus evoluutioteoriasta." (Apulaisprf. Tatu Vanhanen/H:gin YO/HS 10.9.83)

3.2.1999 julkaistiin (TV-uutiset) peruskoululaisten huumeiden käyttöstä saadut tutkimustulokset. Sen mukaan joka neljäs on kokeillut huumeita. Helsingissä tutkimukseen liittyen tehtiin yllätystesti, johon otettiin 18 opiskelijaa. Kahdeksan heistä oli käyttänyt huumeita. Todistaako tämäkin, että nuorille annetaan ateistinen, mistään piittaamaton elämänkatsomus?

"Jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua. Läntiseen rationalismiin (järkeisoppiin) kytkeytyy suunnattoman tuhon siemen. Kun Jumala on selvitetty olemattomaksi ja poistettu maailmasta, kaiken mitta on ihminen. Ja sen jälkeen ei ole pahuutta, jota ei voisi järjellä puolustella. Jopa viattoman ihmisen surmaaminen voidaan selittää moraalisesti oikeutetuksi ja hyödylliseksi." Dostojevski.


KP