Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Uudet jumalat

Kansakunnan käännyttäminen alkaa lapsista. Tämän ovat myös Suomessa viranomaiset uskoneet. Mallia koululaitoksen kehittämiseen 1960-luvulla haettiin suuresta naapurista, joka "menestyi" uskosta kommunistiaatteen ylivoimaan. Vanhakantainen luottamus kansakunnan kolmeen peruspilariin: kotiin, uskontoon ja isänmaahan päätettiin syrjäyttää. Tilalle tuotiin uusi filosofia, jonka taustavoimana ei enää ollut Jumalan kansaa siunaava ja ohjaava voima vaan kehitysopin sokeat voimat: sattuma, mutaatiot ja luonnonvalinta. Uusi sukupolvi tuli kasvattaa kovaan elämäntaisteluun ja jumalattomaan maailmaan. Kehitysopin edellyttämät paremmuus, oveluus ja häikäilemättömyys tulivat näin uusiksi elämänohjeiksi. Yksilöllisyys ei enää ollut tavoite, vaan joukko ja sen vahvuus olivat tulevaisuuden voima.

Muutos alkaa

Nämä uudet kehitysopilliset ohjeet taustalla suomalaista koulumallia alettiin muuttaa. Hitaasti mutta varmalla kädellä. Aamuiset kouluhartaudet lakkautettiin. Ruokarukoukset jätettiin pois. Laulukirjoista poistettiin liian uskonnolliset ja isänmaalliset säkeistöt. Uskonnon opetus muutettiin uskontojen opetukseksi. Elämänkatsomustiedolla pyrittiin poistamaan kokonaan uskonnon opetuksen tarpeellisuus. Kaikille määrättiin sama oppivelvollisuus. Yksityisiä kristillisiä kouluja ei "suvaittu". Kehitysoppia opettavia oppijaksoja sisällytettiin mm. maantiedon, biologian sekä kemian että fysiikan kirjoihin. Kehitysoppi tuli näin pakolliseksi oppiaineeksi. Nyt oli tärkeää saada nuoret uskomaan, että kaikki se mitä opetetaan on totta, tieteellisesti tutkittua ja todellisuudessa toimivaa. Näin etukäteen poistetiin se mahdollisuus, että joku saattaisi annettua tietoa epäillä. Mitä kaikkea nuorille nyt opetetaan tieteen ja totuuden nimissä?

Usko sokeaan sattumaan

Oppilaat on saatava uskomaan luonnonvalinnan ja sattuman välttämättömyys ja oma itsensä osana kehitystapahtumaa. Jotta opetettavan asian sisältö hahmottuisi lukijalle, on seuraavana otteita muutamista asiaa käsittelevistä arvostetuista kirjoista:

"Elävien olentojen asema maapallolla johtuu kahdesta seikasta - evoluutiosta ja ympäristöstä... varsin tärkeänä tekijänä on sukupuuttoon kuoleminen. Ilman sitä ei evoluutiolle jäisi tilaa... Evoluutioon ei sisälly eläimen omaa tahtoa... Eliön toiminnan tarkoituksena on vain geenien siirtäminen seuraavalle sukupolvelle... Luonnonvalinta luo säännöt sille millaiset eliöt lopulta sopivat parhaiten elämään..." 1

kuva Kirjojen kuvituksella halutaan, että lukijat omaksuvat opin kaiken elollisen kehittymisestä sattumien, mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta samasta alkusolusta.
 

"Luonnonvalinta tarvitsee toimintansa välikappaleiksi geneettisiä virheitä, joista käytämme nimeä mutaatio... On tärkeää, että mutaatiot itse voivat kopioitua... virheistä, joita ei voi kopioida, ei ole mitään hyötyä. Luonnonvalinnan kannalta ei ole väliä sillä millainen virhe on tehty, jos vain lopputuloksena olevaa vaihtoehtoa voidaan kopioida tuleville sukupolville... Kun ajat käyvät vaikeiksi, tarvitaan todellisia uutuuksia, joiden ominaisuuksia ei voi edeltä käsin suunnitella, ja ainoa mahdollisuus on luottaa yksinomaan sattumaan. Sattuma on ainoa todellisten uutuuksien lähde. Luonnonvalinnan voima on niin suuri, että se voi toimia kaikilla tasoilla."2

"Yksittäisten geenien muutos eli mutaatio on evolutiivisten muutosten perusta... solujen ulkopuoliset tekijät kuten tietyt kemialliset aineet, UV-valo ja röntgensäteet voivat saada aikaan pistemutaatioita... Varhaista alkionkehitystä ohjaavien geenien mutaatioiden on esitetty voivan saada aikaan suuren luokan muutoksia kehittyvään yksilöön. Tällöin kaikki evolutiivinen kehitys ei välttämättä olisi asteittaista vaan hyppäyksenomaista... osa tutkijoista on uudelleen alkanut uskoa hyppäyksellisen evoluution mahdollisuuteen.... mutaatiot voisivat saada aikaan niin suuria muutoksia, että uudet muodot aloittaisivat kerralla kokonaan uuden kehityslinjan..."3

kuva

Ihmisen kehitys opetetaan kouluissa tieteellisenä totuutena. Mitään todisteita ei esitetä. Oletetaan, että oppilaat eivät osaa epäillä oppikirjojen antamaa tietoa.
 


"DNA (eliön rakennusohje solussa) luo myös mahdollisuuden perinnölliseen muutokseen eli mutaatioon. Ellei näin olisi, kaikki eliöt olisivat edelleen samanlaisia kuin ensimmäiset eikä tapahtuisi evoluutiota, eliöiden vähittäistä muuttumista... mutaatio voi välittyä myös seuraaviin sukupolviin... Ionisoiva säteily on tutkituin mutaatioiden aiheuttaja. Mutaatioiden laatua tai vaikutusta ei voida etukäteen arvioida. Perinnölliset muutokset tulevat esiin yleensä vasta monta sukupolvea myöhemmin... Varsinaisessa mutaatiojalostuksessa tuotetaan mutageenikäsittelyllä keinotekoisia geeni- ja kromosomistomutaatioita... ja ihmiseen pätevät samat periytymisen lainalaisuudet kuin muihinkin eliöihin. Ihmisen periytymisen tutkiminen on kuitenkin monesta syystä hankalampaa kuin esim. banaanikärpäsen... kromosomiluku on suuri eikä sädetys- ja muita mutaatiokokeita voida käyttää... Ihminen on ainoa eläinlaji maapallolla, joka on tietoinen evoluutiosta."4

Maapallosta kokeilukenttä

Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulussa tiukan evoluutiokasvatuksen ovat nyt opettamassa uutta sukupolvea ja johtamassa kansakuntia kohti uutta kehitysvaihetta. Samaan aikaan maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia juuri suuntaan, jossa mutaatiotutkijoilla on yhä enemmän mielenkiintoisaa tutkittavaa. Nyt ei ihmisillä eikä eläimillä tarvitse tehdä salaa säteilykokeita. Ihmiskunta on itse luonut tilanteen, jossa säteilyä ja ympäristösaastetta on niin paljon, että mutaatioiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Muutama esimerkki:

"Tshernobylin myyrä muuttuu silmissä... ydinturman jälkeen eräissä lajeissa on tapahtunut enemmän mutaatioita kuin yleensä tapahtuisi kymmenessä miljoonassa vuodessa. Voisi melkein sanoa, että kyseisten eläinten evoluution näkee paljaalla silmällä."5

"Kymmenen vuotta sitten sattuneesta ydinvoimalaturmasta on joutunut kärsimään ainakin 9 miljoonaa ihmistä... 375 000 on evakuoitu saastuneilta alueilta... saastuneilla alueilla asuvilla on tavallista enemmän... ruuansulatuselinten sairauksia, sydän- ja verisuonitauteja sekä pahanlaatuisia kasvaimia... kilpirauhassyöpää esiintyy lähes 200 kertaa ja koko maassa yli 100 kertaa odotettua enemmän".6

"...lapsilla oli sitä enemmän mutaatioita, mitä enemmän heidän vanhempansa olivat altistuneet radioaktiiviselle säteilylle."7

"Epämuodostuneet sammakot pelottavat tutkijoita USA:ssa. Joidenkin sammakoiden jalat olivat pelkkiä tynkiä, toisilla oli jopa neljä takaraajaa sekasotkuisessa muodostelmassa. Tutkijat ovat löytäneet joka puolelta Minnesotan osavaltiota, Wisconsinia, Etelä-Dakotaa ja Vermontista sekä Kanadan Quebecista raajoiltaan groteskilla tavalla epämuodostuneita sammakoita... tutkijoilla on ollut vaikeuksia löytää tavallisesti kehittyneitä sammakoita Minnesotan suoalueilta..."8

"Uv-säteily tuhoaa Kanadan järviä... mutta muiden tekijöiden (hapan sade, ilmakehän lämpeneminen ja suojaavien orgaanisten hiukkasten häviäminen) merkitys on yhtä suuri. Näin syntyneitä kuolleita järviä on kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla."9

"Tappajalevät raivoavat USA:n itärannikolla... Carolinan osavaltion rantavesissä kuhisee myrkkyleviä. Ne lisääntyvät silmää nopeammin ja ovat myrkyttäneet miljardeja kaloja kuoliaiksi. Leväkukinnat liittyvät meren saastumiseen, jonka aiheuttaa maataloudessa käytettävien lannoitteiden ja jätevesien sisältämien ravinteiden joutuminen meriveteen... Vuonna 1984 tunnettiin 22 myrkkylevälajia. Nykyään määrä on jo 59... Saastuneilla alueilla työskennelleet kalastajat ovat kärsineet tilapäisistä muistihäiriöistä ja jotkut ovat saaneet suuria avohaavoja."10

kuva Oppikirjakuvitusta
(
Uuden lukion Biologia 2),
jossa näytetään miten mutaatiot
ja geenivaihdunta toimivat
 

Tuhoava oppi

Sokea usko kehitysopin toimivuuteen: heikompien tuhoutumiseen, sattuman oikeudenmukaisuuteen, mutaatioiden maagiseen muutoskykyyn ja luonnonvalinnan aina vain ylöspäin kehittävään voimaan on hypnoosin tavoin tempaissut yhteiskunnat eri kerroksin vaikutuspiiriinsä. Kehitysopin mukaan kaiken täytyy antaa tapahtua - myös hävitysten, tappamisten ja saastumisten. Muuten luonnonvalinta ei pääse oikeuksiinsa. Ihmisellä ei olisi oikeutta puuttua luonnon omiin tapoihin tuhota ja kehittyä. Näin ajattelevat ne, jotka ovat sisäistäneet kehitysopin. Ja tähän juuri pyritään systemaattisella koulutuksella ja kasvatuksella.

Kukaan ei ole tähän mennessä kuitenkaan kyennyt esittelemään yhtään mutaatiota, joka olisi ollut edistyksellinen ja parantanut jotenkin seuraavan sukupolven selviytymismahdollisuuksia.

Raamatun mukaan maailma ei kehity paremmaksi, vaan on vain varjo siitä, millaiseksi Jumala sen loi. Syntiinlankeemuksen jälkeen maapallo kaikkineen vanhenee kuin vaate. "Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialaasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat." Ps. 102: 26,27.

Lopun aikana Jumalan kieltävät ihmiset vajoavat epätoivoon, pahuuteen ja jumalattomuuteen.

"Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät". Luuk. 21:25-26.

"Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." Room. 3:13-18.

Kristityille Jumalan sana antaa elämänohjeen lopun aikoja varten:

"Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti." Heb. 3: 12-14.


KP

1) Ihmisen jälkeen/Kirjayhtymä 1982,
2) Elämän synty/Kirja-yhtymä 1983,
3) Evoluutio/Miten elämä kehittyy/Otava 1985,
4) Lukion biologia/Kurssi 3/WSOY 1993,
5) HS/19.8.95,
6) HS/9.4.96,
7) Tieteen Kuvalehti 13/96,
8) HS/11.10.96,
9) Tieteen Kuvalehti 14/95,
10) Tieteen Kuvalehti 9/96