Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Kovat todisteet
Nykyään monet argeologit joutuvat elämään vaikeissa ristiriitatilanteissa. Heidän tulisi uskoa tiedeyhteisön vaatimusten mukaan, että ihmisen taustalla on alkeellinen apinakulttuuri. Kuitenkin arkeologiset löydöt ja ihmisen kirjoittama ja perinteenä siirtynyt historia todistaa, että esivanhempamme ovat olleet nykyisiä osaavampia ja viisaampia.

Sekä historiankirjat että menneisyyttämme valottavat ns. puolitieteelliset artikkelit pitävät yllä uskomusta, että nykyihmisen kulttuurin taustalla on alkeellinen villi-ihmiskulttuuri, joka kehittyi laumaeläimen tapaisesta apinaihmisyhteisöstä.

Raamattu jätetään näissä näkemyksissä sivuun aivan kuin sitä ei olisi olemassa. Kuitenkin juuri Raamattu on todettu luotettavaksi tietolähteeksi sen sisältämien menneiden tapahtumien ja maantieteellisten tietojen vuoksi. Sen antamien tarkkojen kertomusten perusteella on tehty runsaasti arkeologisia löytöjä. Lisäksi Raamatun ulkopuolinen, löytöihin perustuva historiallinen aineisto, tukee saumattomasti Raamatussa olevia paikkoihin, tapahtumiin ja ajankohtiin liittyviä tietoja.

Ihmisen historiasta Raamattu antaa alussa mainittujen nykykuvausten vastaisen tiedon. 1 Moos. 2:20 kertoo kuinka Aadam antoi nimet kaikille karjaeläimille, taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Fossiililöytöjen mukaan eläinkirjo oli silloin laajempi kuin se on nykyään. Aadamilla oli luomisen lahjana enemmän tietoa luonnosta kuin nykyihmisellä, joka pitkän opiskelun ja tutkimustyön jälkeen hallitsee vain osan yhdestä näistä ryhmistä. 1 Moos. 4. luvussa kerrotaan Kainin lasten ja jälke
läisten rakentaneen kaupungin ja olleen esi-isänä teltan tekijöille, karjan kasvattajille, soittajille sekä vaski- ja rauta-aseiden tekijöille. 1 Moos. 2:12 mainitaan hyvänlaatuinen kulta, bedellionpihka ja onykskivi, joilla oli jo ennen vedenpaisumusta merkityksensä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kaivostoiminta ja metallien jalostaminen esineisiin, työkaluihin ja aseisiin oli varmasti tunnettua. Käsityötaito oli korkeatasoista. Tästä ovat todisteina hyvin säilyneet esineet, joita on löydetty arkeologisten kaivausten ja fossiili-löytöjen yhteydessä mm. eri puolilta Afrikkaa ja Eurooppaa.

Ennen vedenpaisumusta ihmisten kasvava pahuus aiheutti vainoja ja sotia. 1 Moos. 6:11 kertoo: "Mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa." Vainojen pahetessa perheet ja suvut joutuivat pakolaisina liikkeelle, kuten nykyäänkin tapahtuu. Osa pysyi korkeakulttuurin piirissä, osa muutti luoliin ja metsiin.

kuva
Löytöjä ajalta ennen vedenpaisumusta:

1) Kaldean Uurin kaivausten yhteydessä haudasta löydetty koristeellinen tikari, jonka terä oli kultaa. Kahva on tehty laapiskivestä, johon oli upotettu koristeeksi kultaisia nuppeja. Tikarin kultaiseen tuppeen on pakotettu kaunis "ruohomattokuvio" .

2) London TX-alueelta louhitun kivettymän sisältä löytynyt vasara, jonka rauta-ainetta ei nykyisessä ilmastossa voida valmistaa. Vasaran kahva on kiven sisällä ollessaan kivettynyt mutta metalliosa on säilynyt hyvin. Oletetaan, että ilmasto-olosuhteet olivat vasaran tekohetkellä hyvin erilaiset kuin nykyään. Metallinkäsittelytaidon on täytynyt olla aikanaan merkittävästi korkeammalla tasolla kuin mitä yleisesti halutaan tunnustaa.

3) Etelä-afrikkalaisesta louhimosta löydettyjä rihlattuja kuulia. Kuulan kuorikerros on niin kovaa metallia, että sitä ei pysty teräsviilalla naarmuttamaan. Kuulia on eri kokoisia ja niitä on löytynyt runsaasti. Niiden löytöpaikan maakerrostumat ovat syntyneet, kehitysopin kannattajien mukaan, 2.800 miljoonaa vuotta sitten, jolloin maapallolla ei ollut muuta kuin alkeellista bakteeritoimintaa. Ne tutkijat, jotka eivät usko kehitysopillisiin miljooniin vuosiin ovat sitä mieltä, että kuulat on tehty ennen vedenpaisumusta.2

Piirrokset on tehty valokuvista.


Perintönä tekemisen taito

Nooa perheineen siirsi ennen veden-paisumusta vallinneen tiedon ja osaamisen vedenpaisumuksen jälkeisille sukupolville. Siksi tietoa elämästä ennen vedenpaisumusta saadaan tutkimalla myös vedenpaisumuksen jälkeisten vuosisatojen aikana eläneiden kansojen osaamista sekä rakennus- ja taidekulttuuria. Vasta nykyaikana on tavoitettu eri materiaalien hallinnassa ja käsittelyssä se tiedon taso, joka vallitsi mm. Välimeren maiden ympäristössä 2-3000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Nämä kulttuurit heijastivat osaamista maailmasta ennen vedenpaisumusta.

kuva Urin kaivausten johtaja L. Woolley, kuvaa näitä kahta historiallisesti merkittävää hautalöytöä (1925-7): Hänen mukaansa Urin haudoissa olleet esineet antavat kuvan erittäin kehittyneestä kaupunkiyhteiskunnasta, jonka arkkitehtuurin tietotasoa voidaan verrata nykyiseen osaamiseen. Taide-esineet antavat selvän kuvan siitä, että aikanaan käsityötaidon on täytynyt olla huippuammattilaisten käsissä. Metallin käsittely on täytynyt olla jopa nykyistä osaavammalla tasolla. Myös kaupankäynti on ollut laajamittaista.

Viereisessä kuvassa on Urin haudasta löytynyt ylhäisen naisen pää- ja kaulakoriste. Sen tekemiseen on käytetty sekä kultaa että korukiviä.1


Ennen toista maailmansotaa Kaldean Uurin alueella suoritetuissa kaivauksissa, joita johti Leonard Woolley, löydettiin vanhojen kaupunkien perustusten alta raunioita ja ylimyshautoja. Niissä oli säilynyt mm. kullasta ja laapiksesta valmistettuja koruja, sekä erilaisia aseita ja käyttöesineitä, jotka edustivat sitä korkealuokkaista osaamista ja materiaalin hallintaa, joka vallitsi maailmassa ennen vedenpaisumusta. Korut ovat museoissa näytteillä. Löydöistä ja esineistä, joiden joukossa on tämän artikkelin yhteydessä kuvana oleva tikari, pääkoriste ja maljat, julkaistiin aikoinaan kirja "Ur of the Chaldees" (Kaldealaisten Ur). Kirjan kirjoitti löytöjen johtajana toiminut L. Woolley.

kuva Urin kaivauksista löytyi runsaasti myös astioita. Nämä kullasta valmistetut kuninkaalliset juoma-astiat antavat hyvän kuvan sekä korkeasta materiaalin hallinnasta että aistikkaasta muotoilusta.

London TX-alueelta kerrostuneen kivilajin sisältä löydettiin 50 vuotta sitten vasara. Tutkijat ovat todenneet, että sen rautamateriaali on koostumukseltaan sellaista, että se on voitu valmistaa vain olosuhteissa, jotka todennäköisesti vallitsivat maapallolla ennen veden-paisumusta.

Ihmisen tekemiä "ammuksia"

Metallista valmistettuja rihlattuja, 3-5 cm läpimittaisia metallikuulia, on löydetty kymmenien vuosien ajan Etelä-Afrikasta pyrfylliittilouhimoista. Kuulan pintakerros on niin kovaa ainetta, että nykyaikainen teräsviila ei siihen pysty. Sisäosa on hiilen tapaista pehmeää ainetta. Nämä kuulat ovat muodostaneet ongelman niille, jotka hylkäävät vedenpaisumuksen todellisena tapahtumana ja vannovat tuhansien miljoonien vuosien kehityksen nimeen. Kuulat ovat näet löytyneet kerroksista, jotka kehitysopin mukaan ovat syntyneet 2.800 miljoonaa vuotta sitten, jolloin maailmassa eli vain alkeellisia bakteereita. Enemmän tietoa näistä ja muista löydöistä on yli 800 sivuisessa kirjassa "Forbidden Archeology" (Kielletty arkeologia), joka kertoo niistä löydöistä, joita ei ole haluttu aikanaan antaa julkisuuteen. Yhteistä näille löydöille on se, että ne eivät tue kehitysoppia ja sen edellyttämiä tuhansia miljoonia vuosia, vaan kertovat ajasta ennen vedenpaisumusta.

Kuinka paljon onkaan piilossa löytöjä, jotka julkitulollaan kumoaisivat kehitysopin ja sen sokean sattumateorian? Kuinka usein tutkijat joutuvat vaikenemaan löytämistään tärkeistä todisteista, jotka tukevat Raamatun kertomusta luomisesta ja vedenpaisumuksesta, voidakseen jatkaa työtään ja varmistaa toimeentulonsa? Milloin koittaa aika, jolloin uskalletaan kertoa avomielisesti ja rehellisesti löydöistä ja tutkimusten tuloksista kaikille niistä kiinnostuneille?

"Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen." 2 Piet. 3:5,6.


KP

1) Alfred M. Rehwinkel/The Flood 1951
2) Forbidden Archeology /0-9635309-8-4