Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Uuden Testamentin todistus
vedenpaisumuksesta ja Nooasta

Eri puolilla maailmaa lähetettävä radio-ohjelma "Creation Moments" houkuttelee ihmisiä tutkimaan elämänkatsomustaan ja sitä, kuinka ristiriitaisessa tilanteessa monet ovat uskossaan omaan alkuperäänsä. Eräässä ohjelmassa kerrottiin yliopiston tutkijasta, joka työssään opetti kehitysopin mukaisesti maailman ja elämän syntyä sattuman ja luonnonvalinnan kautta. Tämän opin mukaan ihminen on miljardien vuosien kehityksen tulos. Sunnuntaisin hän opetti lapsia pyhäkoulussa kertoen kuinka Jumala loi maailman eläimet, kasvit ja ihmisen kuudessa päivässä. Tämä mies edustaa hyvin nykyaikaista "kristittyä". Hänellekin koulussa opetettiin, että todellista totuutta ei ole olemassa. Seurakunnassa hänelle sanottiin, että tiede ja uskonto on erotettava toisistaan.

Tätä ristiriitaista, kaksijakoista näkemystä julistaa näkyvästi Suomessa mm. ent. arkkipiispa Mikko Juva. Hän kertoo uutisvälineiden kautta ihmisille uskovansa kehitysoppiin "tieteellisenä totuutena"1 mutta haluaa uskoa samalla myös Jumalan olemassaoloon. Hän näyttää esimerkkiä niille, jotka haluavat olla "järkeviä ja nykyaikaisia" kirkon jäseniä, joiden omakohtainen usko hylkää Raamatun ilmoituksen Jumalan sanana.

Maailman luominen kuudessa päivässä, syntiinlankeemus, maailman tuhoutuminen vedenpaisumuksen kautta sekä eläinten ja Nooan perheen pelastuminen arkissa ovatkin monelle nykykristitylle vain satuja. Kuitenkin näihin Jumalan ilmoittamiin tapahtumiin tukeutuu koko Raamattu ja ne ovat pohjana Kristuksen lunastustyölle. Juuri siksi valheen koko voima keskittyy näiden asioiden mitätöimiseen.

Totuus valheen vankina

Opetustoimen avulla muokataan nuorten mielet ja annetaan seuraavan sukupolven vaikuttajille elämänkatsomukseen johtavat tiedot. Tähän kuuluvat myös uskon perusteet. Tämän päivän tilanteeseen sopivat mm seuraavat Raamatunkohdat: "Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden." (1 Kn. 22:23), "Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." (Matt. 24:11-12)

kuva

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valehtelisi." 4 Ms. 23:19

Uusi testamentti todistaa selkeästi, että luominen ja vedenpaisumus ovat todellisia historiallisia tapahtumia. Jeesus viittaa eri kohdissa alun tapahtumiin antaen näin tekijän lausunnon kaiken alkuperästä ja alun tapahtumista:

Matt. 19:4-6: Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: `Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Mark. 10: 6-8: "Mutta luomakunnan alusta Jumala `on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha."

Matt. 23:35: "että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä."

kuva
Uuden testamentin kirjoittajat tukeutuvat Vanhan testamentin tapahtumiin historiallisina totuuksina. Yllä on - tekstissä olevien kohtien lisäksi - luettelo niistä UT:n paikoista, joissa kirjoittaja viittaa Vanhan testamentin ilmoittamaan luomistapahtumaan, lankeemusta tai vedenpaisumusta koskevaan kohtaan.

Mark. 13: 19: " Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule."

Matt. 24:37-39: "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva."

Luuk. 17:26,27: "Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki."

Paratiisissa tapahtuneeseen syntiinlankeemuksen taustavoimaan Jeesus viittaa paljastaessaan juutalaisten epäuskon syyt: Joh. 8:44. "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä."

Luukkaan evankeliumin 3:ssa luvussa (jakeissa 34-38) käydään läpi sukupuu Aabrahamista Aadamiin. Muualla Uudessa testamentissa luomiseen, syntiinlankeemukseen, vedenpaisumukseen ja tapahtumiin ennen ja jälkeen vedenpaisumuksen viitataan suoraan 58 kertaa ja lisäksi useassa kohdassa epäsuorasti. Uuden testamentin kirjoittajille nämä tapahtumat olivat todellisia historiallisia tapahtumia.

Vedenpaisumus ja kaste

Kun Raamattu ilmoittaa vedenpaisumuksen historiallisena tapahtumana, se rinnastaa sen Jumalan tekona kasteeseen. Jumala antaa uskon kasteessa. Pelastus uskon kautta on Hänen tekonsa, jonka me saamme kasteen kautta lahjana. Jumala valitsi Nooan perheineen ja vei heidät arkin avulla yli veden uuteen maailmaan. Pietari kirjoittaa: "...Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena _ joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta _ Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,..." 1Piet. 3:20,21.

Ne, jotka hylkäävät Raamatun ilmoituksen vedenpaisumuksesta historiallisena tapahtumana, tekevät Jumalasta valehtelijan. Samalla he nostavat itsensä Jumalan yläpuolelle ja määrittelevät, mikä Jumalan ilmoituksessa on totta ja mikä valhetta. Juuri tähän sielunvihollinen pyrkii. Nykyihmisen jumala on uhrattu tieteen alttarille ja on ihmisten käskettävissä. Hän ei ole kaikkivoipa luoja eikä ole totuus. Hänelle ei tarvitse olla kuuliainen, koska hän hyväksynee jokaisen oman luomuksen jumalasta.

Jumala kuitenkin tuntee ihmisen ja asettaa hänet siihen asemaan, johon hän kuuluu: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." Room. 3:10-18. Niille, jotka mitätöivät Jumalan oman ilmoituksen, Raamattu todistaa: "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." Joh. 3:36.


KP

1) HS/19.6.81