Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Nooan arkkia rakentamassa
Tietokoneet antavat nyt tutkijoille mahdollisuuden rakentaa arkki ruudulle ja tutkia niitä arvioituja olosuhteita, joissa arkissa elettiin toista vuotta

Vielä viime vuosisadan lopussa luultiin yleisesti, että kiinalaisten yli 4000 vuotta vanhan kulttuurin taustalla oli villi ja moniuskontoinen kansa. Oletusten mukaan tämän kansan yhtenäisti konfutselainen maailmankatsomus, jonka jälkeen tulivat taolaisuus ja budhalaisuus. Tämä oletus on osoittautunut vääräksi. N. 2.500 vuotta eKr. Mesopotamian alueelta liikkeelle lähtenyt kansa palvoi alunperin taivaallista kuningasta, jota kutsuttiin nimellä Shang-Ti1. Kun lähetystyöntekijät alkoivat työnsä Kiinassa, he totesivat, että yli 2.000 vuotta sitten vakiintuneet kirjainkuviot olivat yhä käytössä. Näistä löytyi Raamatusta tuttu luomiskertomus sekä todisteet vedenpaisumuksesta. Synti, lankeemus, valhe jne kirjainkuvioiden käsitteet oli koottu mm. käsitteistä käärme, nainen, omenapuu jne. Kuviomerkki, joka tarkoittaa Nooan arkkia tulee käsitteistä: vene, kahdeksan ja vuori2.

kuva

Sir James Frazer julkaisi v. 1918 kirjan "Folklore in the Old Testament", jossa hän käy läpi 138 eri puolilla maailmaa olevan alkuperäisväestön taustakertomukset. Perimätieto ihmisten tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan ja kahdeksan ihmisen sekä eläinten pelastuminen vedenpaisumukselta arkin avulla, on säilynyt kaikkien näiden kansojen keskuudessa. Tämä pelastunut perhe on kunkin kansan alkumuoto.

1800-luvun alussa tuotiin eri puolilta maailmaa eksoottisia kasveja ja eläimiä eläintarhoihin. Eläinlajien määrän katsottiin olevan hyvin suuri. Tätä käytettiin hyväksi, kun eri tavoin hyökättiin Raamatun luomiskertomusta ja vedenpaisumuksen historiallista totuutta vastaan. Haluttiin kumota kolme Raamatun ilmoitusta: Jumalan kuudessa päivässä suorittama luomistyö, maailman nuori - alle 10.000 vuoden - ikä ja koko maailmaa kohdannut vedenpaisumus, sekä siihen liittyvä Nooan perheen ja maaeläinten kantalajien pelastuminen. Tarkoitus oli heikentää kirkon valtaa, pidentää maailman ikä kehitysajatukselle sopivaksi ja tehdä Nooan arkkiin uskovat naurunalaisiksi.

1900-luvun alussa eläinjalostus ja siihen liittyvä tietous selvensi myös lajikäsitettä. Kantamuotojen määrä väheni suuresti ja tutkijoiden usko Nooan arkin mahdollisuuksiin alkoi jälleen lisääntyä. Tunnettu amerikkalainen eläinlajien tutkija tri Ernest Myer on arvioinut, että maailmassa eläinlajien määrä on n. 1 miljoona3. Tästä määrästä ylivoimaisesti suurimmat ryhmät kuuluvat niihin, jotka elävät vedessä. Lisäksi tulevat ne, jotka ovat jo kuolleet sukupuuttoon. Vedenpaisumusta tutkineet asiantuntijat tri Henry M. Morris ja John C. Whitomb laskivat, että eläinten yhteismäärä arkissa ei ylittänyt 35.000 4.

Tri John Woodmorappe halusi selvittää tieteellisen tarkasti oliko mahdollista rakentaa arkki annettujen ohjeiden mukaan, kuinka paljon eläimiä arkin tuli kuljettaa ja mitä käytännön vaikeuksia yli vuoden oleskelu arkissa aiheuttaisi kahdeksalle ihmiselle ja mukana oleville eläimille. Tutkimustyö kesti n. 20 vuotta ja julkaistiin v. 19965. Kirjan muotoon painettu tutkimus on laaja ja sisältää yksityiskohtaisia tietoja ja selvityksiä mm. niistä asioista, joita kohtaan yleisesti hyökätään. Hän on tehnyt tutkimustaan yhdessä eläintarhojen, -kasvattamoiden ja -tutkimuslaitosten kanssa. Eläinten määräksi arvoitiin 16.000 yksilöä. Nykyään eläintutkijat pitävät kantamuotojen määrää huomattavasti pienempänä, alle 3000 kantalajina.

kuva
Jumalan Nooalle antamat arkin mitat ovat nykytietämyksen mukaan ihanteelliset vakaata ja "merikelpoista" arkkia ajatellen. Asiantuntijat sanovat, että arkin kaataminen olisi ollut mahdotonta, sen käyttäytyminen suuressakin myrskyssä olisi rauhallinen. Vasta viimevuosisadan lopussa, kun laivoja alettiin rakentaa metallista, voitiin tehdä ulkomitoiltaan suurempia aluksia kuin mitä Nooan arkki oli. Kiinassa tunnettiin puun käyttö suurten jokilaivojen rakennusaineena. Siellä todennäköisesti rakennettiin lähes arkin kokoisia aluksia jo muutama vuosisata sitten.

Vain yhden ihmeen kirjan tekijä hyväksyi tutkimuksen lähtökohdaksi. Tämän Raamattu ilmoittaa seuraavasti: "Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä". 1.Moos 6:20; "Puhtaita eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut. 1 Moos 7:8-9; ".... he ja kaikki metsäeläimet lajiensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, lajiensa mukaan ja kaikki linnut lajiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki, mikä siivekästä on. Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. 1 Moos 7:14-16.

kuva
Vuonna 1702 julkaistu suuri Raamattu sisälsi tekstin lisäksi tarkasti suunnitellun ja piirretyn kuvan (Mortier) Nooan arkin kolmesta kerroksesta. Tuona aikana pidettiin selviönä, että maakerroksista löytyneet eläin- ja kasvikivettymät olivat todisteina vedenpaisumuksesta. Jotkut halusivat kieltää vedenpaisumuksen selittäen, että kivettymät oli luotu kiven sisään. Arkin etsintää on myös eri aikoina harrastettu. Toisen maailmansodan aikoihin ja sen jälkeen ovat lentäjät havainnoineet Ararat-vuoren näkymiä. Sateliittikuvausten avulla on myös aluetta tarkkailtu. Useita lentovalokuvia vuoren jääpeitteen alta näkyvästä arkin kulmasta on julkaistu 1980-luvun lopun ja viime vuosien välisenä aikana. Vuoren jääpeite yhdessä sotilaallisesti aran tilanteen kanssa on kuitenkin estänyt pitempiaikaiset tutkimukset alueella. Useita tutkimusretkikuntia on valmiina odottaen sopivaa tilaisuutta etsiä Nooan arkin jäännöksiä

Raamatun ilmoituksen mukaan Nooan ei tarvinnut käyttää aikaansa eläinten kiinniottamiseen eikä tilanteeseen sopivien yksilöiden valintaan. Jumala huolehti tästä. Arkin rakentaminen, muonan hankkiminen ja yli vuoden kestäneen eläinten huollon Jumala sitä vastoin jätti Nooan ja hänen perheensä tehtäväksi. Aikaa rakentamiseen jäi n. 120 vuotta, joka oli sen aikaiselle väestölle annettu armon aika. Rakentamisen yleisohjeet Jumala antoi Nooalle: "Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen." 1 Moos 6:14 -16. Tutkijat ovat arvioineet, että silloinen kyynärä oli n 45 - 50 cm. Arkkiin tuli kolme n. 5 metriä korkeaa kerrosta. Yhteiseksi lattiapinta-alaksi n. 11200 m2. Tämä vastaa lähes 600 rautatievaunun lattiapintaa. Arkki kohosi kuivalle maalle - todennäköisesti kauaksi meren rannasta. Ympärillä häärivät Nooan palkkaamat työntekijät sekä vilja- ja eläintarhaajat, jotka huolehtivat ohjeiden mukaan ravintokasvien kuivattamisesta ja muusta rehuhankinnasta.

Tri Woodmorappe täytti nykytietämyksen mukaan tietokoneella rakennetun arkin n. 370 päivän matkaa varten, suunnitellen ja käytännön eläinkasvattajien ohjeiden mukaan edeten. Arkissa eläimet sijoitettiin elintapojensa, kokonsa ja muiden vaatimusten mukaan omiin tiloihinsa. Pienet eläimet häkkeihin päällekäin, isot eläimet karsinoihin ja kuivattu ravinto kunkin lähietäisyydelle. Tilaa oli runsaasti mutta miten kaikki saataisiin toimimaan kahdeksan ihmisen voimin? Jumala oli tehtävän antanut Nooan vastuulle. Vedenpaisumus alkoi ja vedet nousivat yli korkeimpien vuorien. Arkissa oli vietetty jo yli 150 päivää. "Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa" 1 Moos. 8:1 Miten Nooa perheineen ja eläimineen oli selviytynyt tämän ajan? Edessä oli vielä yli 220 päivää ennen kuin arkin ovet voitaisiin avata. Mitä kaikkea arkissa saattoi tapahtua näinä päivinä? Tähän laajaan ja mielenkiintoiseen kysymykseen paneudumme tri Woodmorappen opastuksella seuraavassa kappaleessa.


KP

1) In the Minds of Men/Ian T. Taylor,
2) Kang/Nelson 1979,
3) ChristianAnswers.Net /98,
4) The Genesis Flood,
5) Noah's Ark: A Feasibility Study