Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Maan musta kulta

Yli puolet kaikista maapallon maaperän tutkijoista ja tiedemiehistä työskentelee öjyteollisuuden palveluksessa.Yhdessä sotatarviketeollisuuden kanssa öljy johdannaisineen on merkittävin kansainvälinen rahavirtojen pyörittäjä. Tuntuu turhalta sanoa, kuinka monia sotia ja taisteluja öljyherruuden tavoittelijat ovat käyneet. Teollinen vallankumous kaikkine sivuvaikutuksineen on nostanut maapallon mustan kullan arvoon arvaamattomaan. Se palkitsee löytäjänsä ruhtinaallisesti ja täyttää monen haaveen vallasta ja yleellisyydestä. Ei ole kauan siitä, kun tuo tahmea musta liete oli vain harmillinen, löyhkäävä ja paikkoja likaava outo ilmentymä. Nyt tiedemiehet laskevat sitä kuinka kauan maaöljyä voidaan käyttää maapallon tärkeimpänä energiavarana ja mm. muoviteollisuuden raaka-aineena, milloin lähteet ehtyvät ja löytyykö vielä uusia öljyesiintymiä. Huoli on ymmärrettävää, sillä maailman kyky tuhlata tätä monikäyttöistä ja helposti jalostettavaa raaka-ainetta on jatkuvasti kasvava.

Onko maaöljy uusiintuva luonnonvara?

Kehitysopin mukaan maapallo on hitaan kehityksen tulos. Tämä hetki ei poikkea menneestä. Kaikki tapahtuu vain niin hitaasti _ tuhansien miljoonien vuosien saatossa - ettemme kykene tekemään havaintoja kehityksen kulusta. Tämän ajatuskulun mukaan myös öljyä kehittyy maakerroksiin nyt, kuten on tapahtunut ennenkin. Kehitysopin mukaan maaöljy olisi uusiintuva luonnonvara kuten vihreä kasvusto, joka ottaa energiansa auringosta ja varastoi sen itseensä. Todelliset asiantuntijat ovat kuitenkin toista mieltä. Öljy on peräisin aikoinaan maahan hautautuneesta valtavasta määrästä eliöstöä. Kuumuus, kova paine, bakteerit ja mahdollisesti jopa radioaktiivinen toiminta yhdessä maaperässä olevien hajoittavien kemiallisten aineiden kanssa ovat saaneet aikaan tämän erikoisen käymisilmiön, jonka tuloksena maamassojen puristuksiin menehtyneestä eliöstömassasta on suodattunut maakerroksien läpi mustaa maan hikeä - maaöljyä.

kuva

Järkyttävä todiste vedenpaisumuksen tuhoista.

Maaöljyä esiintyy kautta koko maapallon. Kun esiintymä on riittävän suuri, se otetaan teolliseen hyötykäyttöön. Neljännes maailman markkinoille tulevasta öljystä pumpataan merenpohjassa sijaitsevilta öljykentiltä.Yli 4000 km pitkä öljyputki kuljettaa Siperian öljyä etelän jalostuslaitoksiin. Merkittävä on havainto, että esiintymiä löytyy kaikissa siirtomaakerroksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerrostuneet maalajit ovat syntyneet toistensa päälle yhtenäisen luonnonmullistuksen tuloksena.Veden edestakainen liike ja sen mukana kulkeutuneet mahtavat maamassat ovat muodostaneet sen ympäristön, joka nyt tuottaa maaöljyä, kivihiiltä ja maakaasua. Kerrostumien syntymisen aikana ja erityisesti niiden muodostumisen jälkeen alkaneet maanjäristykset, mahtavat pinnanmuodostukset sekä tulivuorten purkaukset ovat aiheuttaneet maankuoren siirtymiä, joiden muodostamiin taskuihin maakerrosten läpi suodattunut öljy ja kaasu on jäänyt odottamaan löytäjäänsä.Usein öljytaskuissa on myös kaasua ja kova paine. Arvioitaessa paineen syntyä ja kestävyyttä on tultu siihen tulokseen, että esiintymien ikä voi olla vain tuhansia vuosia - ei miljoonia vuosia, kuten kehitysoppi edellyttää.

Toinen merkittävä tutkimustulos kertoo, että öljyn syntyyn liittyvää eliöstön massatuhoa ei ole tapahtunut vedenpaisumuksen jälkeen. Vaikka luonnonmullistuksia, paikallisia tulvia ja maanvyöryjä tunnetaan paljon, ei milloinkaan ole syntynyt sellaisia olosuhteita, jotka vastaisivat sitä suurta, koko maapalloa kohdannutta tuhoa, joka tuottaa meille nyt tärkeää perusenergiaa.

Tutkijat ovat pyrkineet selvittämään minkälaisten maakerrosten alla ja mistä riittävän suuria öljyesiintymiä voidaan löytää. Havaintoja tehdessään he ovat voineet todeta sen hämmästyttävän tosiasian, että tämä valtava energia on selvästi talletettu tulevia aikoja varten. Öljyä läpäisemättömät maakerrokset ja suuret maankuoressa tapahtuneet muutokset ja siirrokset ovat lokeroineet tämän mustan kullan kuin säästöön. Näemmekö tässä Taivaallisen Isämme huolenpidon lapsistaan?

"Sinä asetit maan perustuksillensa, niin, että se pysyy horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen syvyyden vesillä kuin vaatteella; Vuoria ylempänä seisoivat vedet. Mutta ne pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon; vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata." Psalmi 104: 5-9.


KP