Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Avaruuden ikä

Mitä enemmän avaruudesta saadaan yksilöityä tietoa sitä kiivaammaksi yltyvät väittelyt maailmankaikkeuden synnystä ja iästä. Vanhoista uskomuksista ja laskelmista halutaan pitää kiinni vaikka uudet mittaustulokset osoittavat aivan muualle. Avaruuden tutkimuksen kanssa samaan aikaan osa tiedemiehistä on paneutunut solumaailman ihmeisiin löytäen täältäkin uutta tietoa, joka asettuu vanhoja uskomuksia vastaan. Usein sanotaan, että tiedemiespiirissä uudet ajatukset juurtuvat hyvin hitaasti käytännön toimiin. Sata vuotta voi hyvin olla todellisen muutoksen vaatima aika. Tämän voivat hyvin nähdä ne, jotka ovat seuranneet 150 vuotta sitten alkanutta kehitysopin vyöryttämistä tiedemiespiireihin. Yksityisesti hyväksytään se, että mitään kehitysoppia tukevaa aineistoa ei ole löytynyt 150 vuoden aikana ja että DNA-ohjelmien lajikohtaisuus tekee kehitysopin pääajatuksen mahdottomaksi. Kuitenkin kehitysopista ja sen vaatimista miljoonista vuosista pidetään kiinni, koska parempaakaan vaihtoehtoa Raamatun ilmoittamalle luomistapah-tumalle ei ole löytynyt.

Avaruuspöly, meteoriitit, lyhytikäiset komeetat ja pyrstötähdet ovat tällä hetkellä kiehuttamassa avaruustutkijoiden mieliä. Tarkoin tutkimuksin on voitu todeta, että auringosta lähtevä voimakas säteily sisältää fotooneja, jotka kohdatessaan avaruuspölyhiukkasia toimivat kahdella eri tasolla. Välitön vaikutus on se, että fotoonin törmäys hidastaa hiukkasen liikenopeutta. Toinen vaikutus aiheuttaa hiukkasen murtumisen ja jakautumisen vielä pienempiin osiin. Näillä molemmilla on hiukkasen liikerataan samansuuntainen vaikutus. Liike hidastuu ja aiheuttaa sen, että sekä aurinko että muut suuret taivaankappaleet voivat vetää nämä hiukkaset helpommin vetovoimansa piiriin pölyimurin tavoin. Näin hieno avaruuspöly imuroidaan pois avaruudesta. Tätä pölystä puhdistumista tapahtuu kaikkialla avaruudessa. Mitä suurempi on säteilevän tähden säteilyvoima, sitä nopeammin se imuroi ympäristönsä pölyn itseensä. Nämä kaikki vaikutukset voidaan todeta sekä laskennallisesti että havainnoida käytännössä. Riidan on aiheuttanut avaruuspölyn suunnaton määrä sekä aurinkokunnassa että suurien tehokkaiden tähtien ympärillä. Kaikki laskelmat viittaavat siihen, että avaruus näillä mittareilla mitaten on alle 10.000 vuotta vanha. Jos avaruus olisi tuhansia miljoonia vuosia vanha ei pölyä enää esiintyisi ja mahdollisesti jäljellä olevilta pyrstötähdiltä olisi kirkas pyrstöosa jo aikoja sitten hävinnyt.

kuva
Ja tämä kaikki on tiedettä, jonka mittaukset ja laskennan tulokset voidaan uusia ja tarkistaa - niin kuin onkin jatkuvasti tapahtunut. Luonnollisesti tällaiset tulokset aiheuttavat itkua ja hampaiden kiristelyä kehitysoppiin ja sen miljooniin vuosiin uskovien keskuudessa.

Kansainvälisesti tunnettu avaruustutkija Fred Whipple, Harvardin yliopistosta, on kiinnittänyt tutkijoiden huomion myös pitkäpyrstöisiin komeettoihin. Ohittaessaan auringon riittävän läheltä osa pyrstön pölystä palaa ja osa joutuu auringon vetovoiman piiriin. Kun viimeksi maapallomme joutui kiertoradallaan kulkemaan tälläisen pyrstötähden pölyhunnun läpi, saimme kokea runsaan meteoriittisateen. Mittauslaitteiden avulla sekä kuvaamalla saatiin selkeä käsitys pyrstön koostumuksesta. Jälleen tulokset osoittivat, että komeetta oli nuori, vain muutamia tuhansia vuosia vanha.

Toinen tunnettu tutkija Harold Slusher ilmoitti, että komeetan pölyosan koostumuksesta tutkijat voivat päätellä sen iäksi alle 10.000 vuotta. Tutkiessaan aurinkokuntamme ulkopuolella olevia suuria pölyesiintymiä ja niiden vaikutusalueella olevien tähtien säteilyvoimaa, on tultu tälläkin alueella samaan lopputulokseen. Avaruus on hyvin nuori. Avaruuspölyn koostumus, lyhytikäisten komeettojen ja pyrstötähtien määrä on oiva kello, joka antaa tarkkoja aikamääreitä tutkijoille. Täytyykö nykyisen tutkijasukupolven vaipua sadan vuoden unholaan ennenkuin voidaan julkisesti hylätä pakanallinen usko kaiken syntymiseen aineesta sattumalta miljoonien vuosien aikana ja palata takaisin siihen aikaan, jolloin tutkijat tutkivat Jumalan suuria luomistekoja luonnossa?

"Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua pois kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät suvusta sukuun. Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialaasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate: sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan ja ne muuttuvat". Psalmit 102: 25-27.


KP